• De heren van Oud-Castricum bij een nog te bebouwen kavel. - Toen de huizen hiernaast werden gekocht, was dit nog bos. -

    Alex van der Leest

Ernst Mooij (Oud-Castricum) blikt terug op ontwikkeling Duin & Bosch: 'Gemeente stelde teleur'

CASTRICUM Het gemeentebestuur bespreekt het feitenrelaas Duin en Bosch, de genomen besluiten van gemeente en raad sinds 2010 of eerder. Hoe verliep intussen de participatie? Hieronder het perspectief van belangengroepen.

Alex van der Leest

OVERZICHT Het begon met de 'Adviesgroep', daarin onder andere vertegenwoordigers van de Stichting Alkmaardermeeromgeving en Oud-Castricum. Er werd meegedacht over de 'Structuurvisie Duin en Bosch' (2010) en er kon in 2012 worden gereageerd op het concept Bestemmingsplan. Daarna was het een tijdje stil, totdat in 2014 de bouw aan de gang ging. Toen organiseerde Parnassia een overleggroep – met belangengroepen en later ook bewoners. De gemeente bleef eerst afzijdig, maar schoof op aandringen van de overleggroep te laat aan. Die groep werd vanaf 2017 gesplitst. Wat in de praktijk betekende dat alleen het bewonersoverleg doorging. Oud-Castricum en St. Alkmaardermeer bleven wel hun zorgen uiten bij gemeente en provincie.

Ernst Mooij was al die tijd vertegenwoordiger van Oud-Castricum. Hoe herinnert hij zich de Adviesgroep? Mooij: "Die gesprekken gingen nauwelijks over het zorgdeel, maar vooral over het voor wonen bestemde terreingedeelte. Dat op het gemengde deel ook 75 woningen konden komen, was ergens weggestopt in het bestemmingsplan. Dat was aan mijn aandacht ontsnapt."

Wat vind je van het splitsen van de overleggroep? Mooij: "Die splitsing in een 'burenoverleg' en 'overleg gebiedsontwikkeling' heb ik niet betreurd. Vond ik eigenlijk wel logisch – andere belangen. Jammer dat in de praktijk alleen het 'burenoverleg' doorging en het 'overleg gebiedsontwikkeling' nooit van start is gegaan. Toch is het geen groot gemis, want sinds die tijd is de gemeente Castricum meer aan zet, met sociale woningbouw op locatie De Clinghe en de invulling van de locatie Koekoeksduin en Marelsdal."

Je lijkt vrij mild, nu je terugkijkt? Mooij: "Dat klopt wel, overigens milder over Parnassia dan over de gemeente. Anders waren we niet bij de wethouder terecht gekomen. Kritiekpunten: geen gemeentelijke participant in de overleggroep, het onbereikbare kwaliteitsteam en een gemeente die zich terugtrok uit het overkoepelend groenbeheer."

Hoe bevalt de afwijkende aanblik van de woningen op de vrije kavels? Mooij: "Achteraf gezien ben ik daar wel positiever over. Die zorgen juist voor herkenbaarheid en verschillen, voor meer karakter."

Sociale Woningen op De Clinghe, daar leg je je nu bij neer? Mooij: "Ja dat doe ik. Daarover heb ik nu wel een positief bericht. De architect voor Kennemer Wonen kwam onlangs bij me langs om te praten over De Clinghe. Die heeft daar echt wat mee gedaan. En ik ben zeer positief over wat ik vluchtig heb gezien."

Wat stelde het meeste teleur? Mooij: "De aanpassingen van het Anatomiegebouw en de aantasting van de omgeving van het monumentenensemble. Met onze adviezen werd niets gedaan. De gemeentelijke afdeling monumenten en cultuurhistorie was destijds zeer zwak. Onze teleurstelling wordt gesteund door Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die een kijkje kwam nemen en nu zelfs overweegt om het Anatomiegebouw van de monumentenlijst te schrappen. Desondanks stemt het totaalbeeld mij wel tevreden. Alleen het overkoepelend groenbeheer moet nog goed geregeld worden om het landgoedkarakter voor de toekomst veilig te stellen."