• De net benoemde wethouders Falgun Binnendijk(CDA), Ron de Haan (De VrijeLijst) en Paul Slettenhaar (VVD)

    Alex van der Leest

'Ervaren bestuurder, jonge hond en verbindingsmannetje' in nieuw college

CASTRICUM Eindelijk een nieuw college. Het was even wachten, 106 dagen na de verkiezingen en 42 dagen na goedkeuring van het raadsprogramma, maar afgelopen donderdag was het dan zover, er werden drie nieuwe wethouders benoemd en is er een nieuw bestuur. U kent de namen misschien al: Paul Slettenhaar (VVD) uit Amsterdam, Falgun Binnendijk (CDA) uit Alkmaar en Ron de Haan (De VrijeLijst) van het eiland De Woude.

Alex van der Leest

JONGE HOND Formateur Theo van Eijk: "Het is een uitgebalanceerd team. Paul Slettenhaar brengt veel bestuurlijke ervaring, rust, vertrouwen, kwaliteiten op de inhoud voor Ruimtelijke ordening en verkeer. Falgun Binnendijk is een jonge hond, met veel enthousiasme en hij is leergierig en intellectueel en heeft een grote politieke achtergrond binnen de regio. Ron de Haan brengt de maatschappelijke verankering. Het 'verbindingsmannetje'." De vierde man in het team, burgemeester Toon Mans, werd niet besproken.

ROMMELEN Het feestje werd enigszins verstoord door inspreker Martin Sneijder. Deze kritische Castricummer las in verkiezingsprogramma's "veel over openheid en transparantie en contact met de burger", maar had daar de afgelopen maanden niets van gemerkt. En zegt: "In geen enkel verkiezingsprogramma staat dat met bestuurlijke vernieuwing geëxperimenteerd gaat worden – rommelen met het systeem. Bovendien leidt een raadsbreed akkoord tot politieke verarming. Mijn vertrouwen in de politiek is alleen maar kleiner geworden." Ook stelt hij specifieke vragen, maar mopperde achteraf dat antwoorden uit waren gebleven.

TWIJFEL Ook binnen de raad is de steun voor het nieuwe team minder breed dan je van een vriendenclub zou verwachten. Vooral Paul Slettenhaar moet het ontgelden. Mariska El Ouni (D66): "Wij betwijfelen of, gelet op z'n achtergrond, uitspraken en artikelen, de wethouder 'Ruimtelijk' echt verbindend zal zijn. Met name naar linkse fracties in de gemeenteraad."

VERSNIPPERING GL, D66 en de SP leverden kritiek op de portefeuilleverdeling in het college, vooral de versnippering van 'duurzaamheid' en het 'sociaal domein' valt slecht. Van Eijk: "Het is inderdaad niet de ideale, maar wel de meest relevante verdeling, als je rekening houdt met de kwaliteit van de kandidaten, uitvoering van het raadsprogramma en het politieke draagvlak."

KLEUR En dan is er de oppositie van GL, D66 en GDB (samen 7 zetels) tegen de keuze voor een minderheidscollege. Ze dragen verschillende argumenten aan. Zo benadrukt Aart Waterman (GroenLinks) dat een college eigen taken en bevoegdheden heeft; daarom kunnen wethouders niet slechts gezien worden als uitvoerders van het raadsprogramma en maakt hun politieke kleur uit. Waterman vervolgt: "En als het zo 'democratisch' is, waarom zie je dat dan niet in heel het land?"

PRULLENBAK Toch houdt een raadsmeerderheid eraan vast dat een minderheidscollege beter is voor de relatie tussen raad en college. Inge Ruijmgaart (VVD) zag ook voordeel voor de fracties met één zetel: "Die gaven aan dat ze zich meer volwaardig lid van de raad voelen, omdat als er een voorstel komt, het niet tevoren beklonken is door de (coalitie)meerderheid." Overigens, de VVD heeft - inclusief Mans - binnen het college een meerderheid van 50%. Burgemeester Mans over 'minderheidscollege': "Die term kan wat mij betreft de prullenbak in. Dit is altijd een 'meerderheidscollege'." Want altijd gesteund door (wisselende) raadsmeerderheden.

DEBAT Oud-wethouder en nu raadslid Marcel Steeman (D66) toonde zich na afloop teleurgesteld over het debat. "Ik heb het geprobeerd, maar of ik werd afgekapt, of er werd niet of nauwelijks op ingegaan."