• Mats (l) en Dauphine (r), beiden 7 jaar, zijn klasgenootjes en voelen elkaar uitstekend aan bij het klussen.

  Henk de Reus
 • Noud 8 Kris 8 Ino 8 Loek 9 en Sjors 9 wachten op de bouwvergunning om verder te kunnen gaan

  HenkdeReus
 • Nora 8 Nouna 8 Midas 7 en Isabel 8 poseren trots bij hun zelfgemaakte ladder

  HenkdeReus
 • Layra 9 en feline 8 halen spijkers op bij spijkerjuf Marina

  HenkdeReus
 • Kees (links) en Rob, beiden 9 jaar, hebben werkoverleg over het zojuist door hen in elkaar gezette bankje

  HenkdeReus
 • De zusjes Leonare (10) en Dolores (13) timmeren aan de weg bij hun Franse hut

  HenkdeReus

[VIDEO + SFEERVERSLAG] 'Timmeren en zagen alleen iets voor jongens? Nee hoor!'

CASTRICUM Maar liefst 225 kinderen van 6 tot 16 jaar gingen maandag weer helemaal los bij de start van de 14e editie van het Timmerdorp Castricum. Vanaf het eerste uur klonk er ver in de omtrek een salvo aan hamerslagen.

Henk de Reus

De opvatting dat het bouwen van hutten een 'mannending' is werd ook dit keer gelogenstraft. De aanwezige meisjes toonden aan hun mannetje te kunnen staan en wisten hamer, nijptang, zaag en beitel heel goed te hanteren. Zo'n 45 vrijwilligers
begeleiden het project. De eerste bouwvergunningen, nodig voor het aanbrengen van een nieuwe verdieping, werden al rond het middaguur verstrekt. Later in de week komt burgemeester Toon Mans kijken hoe de bouwwerken er voor staan, want toestanden zoals bij het AZ-stadion dienen voorkomen te worden. Het evenement duurt tot en met vrijdag.

NIEUW Merel Kamphuis (31) is sinds vier jaar voorzitter Van Timmerdorp Castricum (Tidoca) en prijs zich gelukkig met zoveel enthousiaste vrijwilligers. De meesten hebben hier speciaal vakantie voor opgenomen. Merel: "Dit jaar zijn er wat nieuwe onderdelen aan het programma toegevoegd. Zo kunnen de kinderen verzoekplaatjes aanvragen bij DJ Niels en spelen we woensdagmiddag Oud Hollandse spelletjes. Ook is een vleugje duurzaamheid aan het programma toegevoegd. Het hout wordt na afloop niet allemaal verbrand. Het geperste en geschilderde hout komt niet op de brandstapel terecht, omdat hier stoffen in zitten die schadelijk kunnen zijn. En veel hout wordt gerecycled. Zo gaat we de uitstoot van CO2 een beetje tegen".

Jolijn en Pien (beiden 10)zijn vriendinnen van elkaar en timmeren en zagen een ladder in elkaar. Maar dit is toch werk voor jongens? "Nee hoor!" roepen beiden. "Timmeren en zagen kunnen wij ook!" Douwe en Veron (beiden 11) timmeren iets verderop een hut in elkaar. Voor het dicht timmeren van een van de zijwanden van hun hut verlengen ze een plank door er een ander stuk aan vast te timmeren.

VERZOEKNUMMERS Djurre (7) vraagt bij DJ Niels een plaat aan. Het nummer heet 'La, la, la''. De zanger of groep is hem onbekend. "Ja, zo weet ik er ook nog wel een", zegt Niels. "Er zijn wel 10 nummers met La, la, la". Bij hut nr. 19 vindt werkoverleg plaats. Finn (9), Jort (8), Sepp (9) en Jelle (9) zijn aan de eerste verdieping van hun hut toe. Het wordt een ambitieus project, want hierna volgen er nog vier verdiepingen. Jort denk dat ze er tot verdieping 1 zo'n 109 spijkers doorheen hebben gejast. Met de vier verdiepingen er nog bij schat hij het totaalaantal op 129. Dit lijkt een iets te optimistische inschatting, maar hij heeft ook niet de ambitie om later aannemer of calculator te worden.

FRANS SFEERTJE De zusjes Leonare (10) en Dolores (13) timmeren een bordje "Welkom" op hun hut. De hut is nog lang niet af, maar deze moet wel uitnodigen. Hun Franse namen verraden iets over hun plannen. Dolores: "Het wordt een Frans huisje met gezellige plantenbakjes aan de buitenkant en plantjes binnenin de hut". Hun inspiratie hebben ze waarschijnlijk opgedaan tijdens een vakantie met hun ouders in Frankrijk.

Layra (9) en Feline (8) staan bij de Spijkerhut van juf Marina. Feline hecht eraan dat in het verslag vermeld wordt dat zij donderdag 9 jaar wordt. Uiteraard vermelden we dit, maar de consequentie is misschien wel dat zij, nu dit algemeen bekend is,  donderdag voor 224 kinderen een traktatie mee moeten nemen.

SIMSON Op de eerste verdieping van een van de hutten staat vrijwilliger Eric, met de armen wijd uit elkaar twee palen van elkaar af te duwen. Dit moet hij volhouden totdat er twee dwarsplanken zijn aangebracht die de palen permanent van elkaar af zullen houden. Het levert een komisch plaatje op. Het is omdat hij geen baard en lange haren heeft, anders zou hij zo voor de bijbelfiguur 'Simson' kunnen doorgaan.

Tussendoor roept DJ Niels door de microfoon dat Pascal bij zijn toko staat. Pascal laat weten dat hij bij hut 43 een schommel in elkaar heeft getimmerd en dat anderen deze, tegen inlevering van 1 spijker, mogen uitproberen. Pascal lijkt geen handelsgeest te hebben, want de spijkers zijn gratis te verkrijgen. Hij had natuurlijk 10 eurocent moeten vragen, dan was hij aan het eind van de week binnen geweest.

BOUWVERGUNNING Noud (8), Kris (8), Ino (8), Loek (9) en Sjors (9) zitten in een kring op een houten pallet. Ze kunnen niet verder omdat ze wachten op een bouwvergunning. Deze verstrekt de leiding bij elke verdieping. Ze hebben er de smoor over in dat het zo lang duurt. Van een gemeente verwacht je dit, maar bij een spoedproject als dit mag je op meer snelheid in de afdoening rekenen. Net als je het over de duvel hebt, komt vrijwilliger Leon met de bouwvergunning aanlopen. Ook weer opgelost.

Nora (8), Nouna (8, Midas (7) en Isabel (8) poseren trots bij hun zojuist in elkaar getimmerde ladder. De rechterarm van Isabel rust in een mitella. Zij blijkt eerder op de dag van de eerste verdieping van een hut te zijn gevallen. Ze heeft kneuzingen en schaafwonden opgelopen en haar arm is wat opgezet. Ze moet zich door de EHBO laten verzorgen. Dit is dan ook het enige smetje op een overigens zeer geslaagde dag, dit mede dank zij de voortreffelijk organisatie van Todoca.