• Impressie van een rotonde op het kruispunt

    Alex van der Leest

Fietsersbond: 'B&W treuzelen met rotonde in Limmen'

LIMMEN Het college traineert de aanleg van een rotonde op de Rijksweg in Limmen. Dat stelt de Fietsersbond Castricum.

Het is nu meer dan een jaar geleden dat de raad (unaniem) het college de opdracht gaf om te stoppen met de voorbereidingen voor verkeerslichten (ofwel VRI, verkeersregelinstallatie), en uit te zoeken welke rotonde het meest geschikt is voor kruispunt Rijksweg/Visweg. Dat onderzoek is onlangs afgerond, inclusief een uitgebreide inspraakronde, en zou vóór de begroting 2019 aan de raad moeten worden gepresenteerd.

"Maar Wethouder Paul Slettenhaar (VVD) heeft blijkbaar tegenzin, neemt de tijd en benadrukt dat er geen geld in de begroting is opgenomen" schrijft de Fietsersbond. "Ook komt hij met uit de lucht gegrepen beweringen dat een rotonde daar 20 keer zo duur is als een VRI. Terwijl de officiële schatting van de gemeente (bekend ten tijde van het raadsinitiatief) wees op twee tot drie keer zoveel. De verwachte kosten voor de VRI waren namelijk €425.000 en voor de viertaksrotonde iets meer dan een miljoen. Stemmingmakerij van de wethouder? Opdrijven van de kosten voor de benodigde grondverwerving?" Slettenhaar sluit niet uit dat de voorstellen pas in het najaar worden gepresenteerd en negeert daarmee de opdracht van de raad, stelt de bond.

REACTIE SLETTENHAAR "Er is een cruciaal verschil in 'nog niet begroot' en dat het niet doorgaat." laat Slettenhaar desgevraagd in een reactie weten. "De kadernota gaat over 2020. Eerst komt de A9 Afslag Heiloo anders gaat Limmen op slot. En het moet gelijk met de Rijksweg anders is er twee keer overlast. Dus uitvoering is ongeveer 2022 afhankelijk van bovengenoemde zaken. Als de opbrengst van de participatie aangeboden is, nemen wij conform wens van de raad een voorziening op. Nog geen keuze van een variant. Dus deze controverse is de facto non-existent. Wat ik wel snap is dat de zeer specifieke participatie verwachtingen opwekt. Die heb ik geprobeerd in perspectief te plaatsen."