• Voorstel Fietsersbond

    Fietsersbond

Fietsersbond Castricum: fietstunneltje nodig bij Beverwijkerstraatweg

CASTRICUM Het knelpunt overweg Beverwijkerstraatweg wordt aangepakt. Althans er wordt - al vele jaren overigens - gesproken over een gelijkvloerse oplossing. De Fietsersbond ziet het voorstel van gemeente/ProRail (onder meer een extra voorsorteerstrook en het afsluiten van zijwegen voor één richting) echter niet zitten. "Een oplossing zonder ontvlechting van fiets en autoverkeer" schrijft de bond. "Het voorstel maakt het zelfs complexer, stressvoller en gevaarlijker voor fietsers. Wij vinden een oplossing die ten koste gaat van fietsers en fietsveiligheid onacceptabel."

FIETSTUNNELTJE De Fietsersbond komt samen met ouderenbonden met een alternatief. Ontvlechting en veiligheid voor fietsers zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. "Kern is dat we willen kijken naar een fietstunneltje dat bij de Dorpsstraat (ter hoogte van de Chinees) de grond in gaat en ergens bij de Puikman weer bovenkomt." licht Fietsersbond-secretaris Alex van der Leest toe. "Het tunneltje leidt de fietsers dus zowel onder het spoor als onder de Stationsweg door. Voor alle fietsers die uit Egmond en Bakkum komen en bijvoorbeeld naar het Bonhoeffer willen, moet dit de logische verbinding worden. Ook alle fietsers die uit Heemskerk komen, via de Beverwijkerstraatweg, moeten het tunneltje gebruiken, dat ergens vóór de rotonde bij de Puikman dus de grond in gaat."

RAADSPROGRAMMA Volgens de bond is de fietstunnel Dorpsstraat-Puikman 'technisch moeilijk'; de investeringskosten werden in 2015 al eens door onderzoeksbureau GoudAppel Coffeng geschat op 6,2 miljoen euro. Destijds werd de optie afgeschoten. Ten onrechte, stelt Van der Leest. "In de analyse uit 2015 worden tellingen gedaan, maar wordt nauwelijks aandacht geschonken aan herkomst en bestemming van de fietsers. De fietsersbond verwacht meer gebruik dan destijds werd aangenomen. Ons voorstel sluit goed aan op de rest van de fietsroutes. En op het raadsprogramma: het fietstunneltje is hierin opgenomen."

Van de Leest vervolgt: "Aan de oostkant zien we het liefst zoveel mogelijk fietsers oversteken bij een verbeterde oversteek bij de burg. Mooijstraat – ook voor de overgang Kramersweg, via een breder tweerichting-fietspad langs het spoor. Tegelijk zijn verbeteringen aan de westkant van het spoor nodig. Bijvoorbeeld Puikman autoluw en veel fietsvriendelijker."

Op haar site licht de Fietsersbond het voorstel verder toe. "We zijn ons bewust dat de voorstellen ook impact hebben voor de inrichting van de rest van het verkeer." schrijft de bond, die hiervoor ook suggesties doet. Opmerkingen en aanvullingen zijn welkom via castricum@fietsersbond.nl