• Fietsknelpunt bruggetje Startingerweg over de A9. (Foto: Fietsersbond Castricum)

    Fietsersbond Castricum

Fietsersbond not amused: Castricum loopt provinciale subsidies mis

CASTRICUM Er komt geld vrij om het fietsen veiliger te maken, schrijft de provincie in een persbericht. Een mooie foto van onze Dorpsstraat vergezelde het bericht. Maar schijn bedriegt, Castricum komt niet in aanmerking laat de provincie weten. 

LIJST De Provincie stelt bijna 7 miljoen euro beschikbaar om gemeenten te helpen met de aanpak van lokale knelpunten voor fietsveiligheid. Dat geld is komende jaren beschikbaar voor een lijst van 39 knelpunten. Die selectie is door de provincie en gemeenten gemaakt uit de 308 knelpunten die volgens de Fietsersbond in Noord-Holland moeten worden aangepakt. De Fietsersbond rapporteerde dat in opdracht van de Provincie in 2016. Maar Noord-Holland vond dat teveel en daarom te duur.

CRITERIA Alle 14 punten van Fietsersbond Castricum vielen af. De woordvoerder van de provincie legt het uit. Als eerste viel de OV-fietsenstalling af (Westerplein). "En van de resterende knelpunten is de afstand bekeken tot scholen en OV knooppunten. Hoe meer scholen en OV knooppunten binnen een straal van 1500 meter van een knelpunt liggen hoe hoger het knelpunt in de prioriteit komt. Want in het provinciaal coalitieakkoord zegt dat fietsveiligheid rondom scholen belangrijk is. Daarnaast wil de provincie ook investeren in OV knooppunten."

VREEMD Alex van der Leest (Fietsersbond Castricum): "We vroegen de gemeente het afgelopen jaar herhaaldelijk om op dit punt meer voor onze belangen op te komen. De provincie gaf namelijk aan dat men graag input van de gemeente kreeg om knelpunten op de lijst te bespreken. We hebben wethouder Steeman herhaaldelijk gevraagd om hierover met de provincie te overleggen. Dat is steeds afgewimpeld."

Van der Leest: "Die selectie is ook vreemd, want tien van onze knelpunten liggen nu juist op een school fietsroute of op de weg van/naar het station. Belangrijk genoeg toch? De autodrukte in de Dorpsstraat staat bij onze toep tien, maar ook 'De Bloemen' en het smalle Startingerweg-A9-bruggetje. Afgevallen."

Steeman laat in een reactie weten dat "de provincie heeft gekeken naar knelpunten die relevant zijn voor de langere lijnen, en dus niet voor het wijk-bestemmingsverkeer."