• Taetske Grendelman en Alex van der Leest naast de bouwput bij De Loet op het Duin en Bosch-terrein (foto: Aart Toth)

    Aart Toth

Fonds sponsort onderzoek: het gevecht om de vierkante meter in Castricum

CASTRICUM Nieuwsblad-freelancer Alex van der Leest kan nu echt aan de gang als onderzoeksjournalist. Hij krijgt daarvoor een subsidie van het 'Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.'

Donderdag werd de subsidie definitief doordat BDU mede heeft ondertekend. De uitgever van deze krant hoopt dat uit zijn journalistieke graafwerk interessante artikelen voortkomen. Van der Leest gaat zich de komende tijd verdiepen in 'Projectontwikkeling in Castricum.' Welke verhalen zijn te vertellen over gebiedsontwikkeling en woningbouwprojecten in onze gemeente? Hoe gaan ontwikkelaars en gemeente met elkaar om? Waarom gaat het aldoor zo ingewikkeld met sociale woningbouw? Met de redactie bekijkt hij wat interessant is om in de krant te publiceren.

GOEDE BEDOELINGEN Redacteur Taetske Grendelman: "Woningbouw is een heet hangijzer in Castricum. 'Er wordt alleen maar gebouwd voor de happy few.' hoor je vaak. En: 'ze dansen naar de pijpen van de projectontwikkelaar'. De beeldvorming is duidelijk. En de cijfers bevestigen dat beeld: er is een tekort aan sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen. Ook woningen die interessant zijn voor senioren zijn schaars, waardoor de doorstroming stagneert. Dit wordt door alle partijen in de gemeenteraad - van links tot rechts - erkend. Aan de gevolgen hiervan hebben we al eens een serie artikelen gewijd; daarin gaven we de nummers op de wachtlijst een gezicht. Nu is het tijd om naar de oorzaken te kijken. Wat gaat er mis bij het gevecht om de vierkante meter? Hoe kan het dat er van goede bedoelingen, te lezen in (gebieds)visies en masterplannen, vaak zo weinig terecht komt? Het Fonds BJP vindt de kwestie relevant; misschien wel omdat het de principes van de (lokale) democratie raakt. Uiteindelijk draait het natuurlijk om de vraag: wie heeft het voor het zeggen: gemeente, omwonende of ontwikkelaar?"

TIP DE REDACTIE Van der Leest praat met vele betrokkenen. Heeft u inside informatie die relevant kan zijn, dan komt hij graag met u in contact. Tip de redactie via nieuwsbladcastricum@bdu.nl.


FONDS Het Fonds BJP beoogt met kleinschalige subsidies journalisten in staat te stellen zich langdurig te verdiepen in een onderwerp. Het gaat om tijdrovende projecten die naar verwachting zonder deze steun niet tot stand zullen komen. Het Fonds BJP heeft belangrijk bijgedragen geleverd aan het succes van landelijk bekende journalisten. Nu is er ook speciale aandacht voor publicaties in samenwerking met regionale en lokale nieuwsplatforms. '