Gemeente aan de slag met sociaal ondernemen

[CASTRICUM] Onze gemeente geeft samen met de andere gemeenten in de regio Alkmaar en sociaal ondernemers een impuls aan het sociaal verantwoord zaken doen. Concreet betekent dit dat ze samen het sociaal ondernemerschap meer op de kaart gaan zetten, kennis en ervaringen beter delen en voorrang geven aan het inkopen van diensten bij sociaal ondernemers.

Dat is een eerste stap nadat vorig jaar 32 gemeenten het belang van sociaal verantwoord ondernemen onderstreepten. Gemeenten kunnen via hun beleid op het terrein van duurzaamheid, circulaire economie en arbeidsparticipatie ruimte bieden aan sociaal ondernemers. De gemeenten in de regio Alkmaar werken daarin samen met de Social Impact Factory en Sinzer.

[INKOOPKADERS] Het regionale initiatief moet onder andere leiden tot een digitale marktplaats waar sociaal ondernemers zich presenteren, zodat zij beter gevonden worden. Ten tweede gaan de gemeenten hun inkoopkaders zó aanpassen dat zij bij externe opdrachten voorrang kunnen geven aan sociale ondernemingen uit de regio. Bedrijven waarbij de gemeenten inkopen, kunnen dan eenvoudiger aan hun doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) voldoen. Daarvoor is het ook belangrijk dat de impact van sociale ondernemingen goed meetbaar wordt gemaakt.
Ten derde gaan gemeenten bij voorkeur producten en diensten afnemen van sociale ondernemers. Hoe de maatregelen er in de praktijk uit moeten komen zien, wordt nu uitgewerkt en vastgelegd in een Plan van Aanpak, dat dit nog najaar gereed moet zijn.

[SOCIAAL ONDERNEMERSCHAP] Wat verstaan we onder sociaal ondernemerschap? Door de veranderende maatschappij ontstaat steeds vaker participatie tussen (gemeentelijke) overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Een innoverende aanpak en ondernemende oplossingen staan daarbij centraal. Sociaal ondernemers springen in op deze behoefte door maatschappelijke impact voorop te stellen. Zij werken vaak (ook) lokaal, leveren een directe bijdrage aan verschillende belangrijke maatschappelijke thema's als duurzaamheid, circulaire economie, zorg en welzijn en een meer inclusieve arbeidsmarkt. Kenmerken zijn: de maatschappelijke impact staat op één, het is een organisatorisch zelfstandige onderneming met een product of dienst, economisch zelfstandig en met een sociale bedrijfsvoering (bestuur, governance en beperking winstuitkering).