• De gemeente pleit voor continuering van de maatregelen

    Archieffoto

Gemeente: 'horecagebied veiliger'

CASTRICUM Het horecagebied, dat eind 2016 en begin 2017 werd opgeschrikt door zware geweldplegingen, is door inzet en maatregelen van ondernemers, portiers, politie en gemeente (vanaf half september 2017) veiliger geworden. Dat concludeert de gemeente in een evaluatienota.

Taetske Grendelman

"Met name het werken met de centrale ID-scanner én de inzet van de fietsportier geven een grote bijdrage aan de veiligheid(sbeleving). Vervelende jeugd en jeugdgroepen blijven weg en er wordt snel ingegrepen wanneer er zich een incident voordoet." Ook ervaringen met bodycams bij agenten en portiers zijn positief. Mensen houden zich in als ze worden gefilmd. Beelden kunnen worden getoond aan ouders van jongeren die zich hebben misdragen en dienen als bewijsmateriaal.

ID SCAN De ID-scan werkt. Wie een horecaontzegging heeft, wordt aan de deur geweigerd en bij identiteitsfraude worden ID-bewijzen ingenomen. De uv-stempels die bezoekers krijgen na het scannen van hun ID maken de controle door horecaportiers en barmedewerkers makkelijk. Ook de 'fietsportier', die bezoekers begeleidt en surveilleert, blijkt te werken. Eén maal was de fietsportier wegens een incident niet op het station aanwezig vóór aan het vertrek van de laatste trein. Toen deed zich een incident voor op het station.

CIJFERS Uit cijfers blijkt dat iets meer dan een derde van de bezoekers onder de 18 is. Per weekend worden er gemiddeld 656 scans gedaan (een derde op vrijdag- en twee derde op zaterdagavond). In totaal zijn in deze periode 27 horecaontzeggingen uitgereikt en zijn er 27 ID-bewijzen in beslag genomen.

CAMERA Bij het live uitkijken van camerabeelden (vanuit Alkmaar) zijn er vier keer vechtpartijen in beeld gebracht, waarbij direct contact met de agenten ter plaatse is gezocht. Ook zijn er drie keer beelden teruggekeken naar aanleiding van aangiften of verzoeken vanuit de politie over momenten dat er niet live werd meegekeken. Alle zeven incidenten deden zich voor vóór 15 september 2017. De burgemeesterscamera is op 22 mei 2017 geplaatst.