• Wellicht ook een ergernis: een overvolle stalling (archieffoto)

    Alex van der Leest

Gemeente op zoek naar de top tien aan 'kleine ergernissen'

CASTRICUM Overlast van hondenpoep, fout geparkeerde auto's of rommel op straat? De gemeente wil graag samen met inwoners deze 'kleine ergernissen' aanpakken.

Begin november houdt de gemeente een enquête om de ergernissen in de gemeente Castricum in kaart te brengen. De enquête bestaat uit een top 10 aan 'kleine ergernissen'. U kunt aangeven of die bij u voorkomen en wat volgens u als eerste opgepakt zou moeten worden. Met de informatie uit de enquête wil de gemeente de komende jaren aan de slag. Het streven is om de overlast van in elk geval één of enkele kleine ergernissen te verminderen. Samenwerking tussen de gemeente en inwoners is daarbij volgens de gemeente essentieel voor een succesvolle aanpak.

De gemeente wil iedereen de gelegenheid geven de enquête in te vullen. In het gemeentehuis staan op verschillende momenten medewerkers om de enquête af te nemen en men staat ook in de dorpscentra. Voor iedereen die de enquête thuis op zijn of haar gemak in wil vullen, staat deze online op de website www.castricum.nl/enquete.

Dit onderzoek is het begin van een doorlopend proces waarmee de gemeente de leefbaarheid wil verbeteren. De buitengewone opsporingsambtenaren (boa's) zullen meer zichtbaar aanwezig zijn en de gemeente gaat nadrukkelijker op zoek naar samenwerking.