Gemeenten stellen regionaal omgevingsbeeld vast

CASTRICUM De zeven gemeenten in de Regio Alkmaar hebben het Regionaal Omgevingsbeeld vastgesteld. Regio Alkmaar is een veelzijdige regio; van duinen tot verkaveling, zee, kanalen en cultureel landschap, steden en dorpen. Van deze diversiteit wil de Regio gebruik maken. Het Omgevingsbeeld heeft dan ook de toepasselijke naam 'Diversiteit als Troef' gekregen.

In het Omgevingsbeeld staan onder andere de ontwikkelingen in de regio op het gebied van duurzaamheid, economie, sociale- en ruimtelijke ontwikkelingen. De regiogemeenten hebben gezamenlijk drie nieuwe ambities uitgesproken: het gezonde landschap, de ondernemende regio en kernen met eigen woonkwaliteiten.

Het Omgevingsbeeld is de basis voor afstemming binnen de Regio Alkmaar. Ook levert het de kaders voor de lokale omgevingsvisies van Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Uitgeest. Ook is het omgevingsbeeld input voor de omgevingsvisie van de provincie Noord-Holland, die naar verwachting in juni 2018 wordt vastgesteld.

BEWUSTE KEUZE De Alkmaarse wethouder Ruimte Anjo van de Ven (OPA: 'Elke gemeente heeft zo haar eigen specifieke kwaliteiten. In deze regio is Alkmaar de centrumstad met de daarbij horende voorzieningen, waar inwoners uit de regio gebruik van maken. Andersom benutten inwoners uit dit stedelijk gebied de recreatieve kwaliteiten van de omliggende gemeenten. Door die diversiteit te benoemen en te versterken, wordt wonen, werken en recreëren in deze regio nog aantrekkelijker.'

Het Regionaal Omgevingsbeeld is te vinden op www.regioalkmaar.nl.