GroenLinks wil plan Castricum Aardgasvrij

CASTRICUM In de komende jaren zullen meer en meer huizen van het aardgas af worden gekoppeld: het koken en stoken in huis zal op andere manieren plaatsvinden. In Castricum heeft de gemeente het doel om in 2030 energie-neutraal te zijn. GroenLinks wil van het college weten hoe zij denkt de doelstellingen te gaan halen, en vraagt in een motie om een plan. De motie wordt 2 november besproken, bij de behandeling van de begroting.

Landelijk is er al de doelstelling dat in 2050 woningen en kantoren CO2 – neutraal moeten zijn. Om deze doelstelling te halen moeten er keuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld of er ingezet wordt op warmtepompen, die met elektriciteit warmte uit de buitenlucht halen. Of bijvoorbeeld door het aanleggen van een (regionaal) warmtenet, waar HVC uit Alkmaar onderzoek naar doet. In een motie van GroenLinks wordt het college opgeroepen een visie en beleid te ontwikkelen, zodat burgers weten in welke richting er wordt gehandeld. Uit eerder onderzoek is gebleken dat Castricum een geschikte locatie is voor zogenaamde geothermie, waarbij warmte uit diepe aardlagen wordt gebruikt. In Heemskerk is al een tuindersbedrijf dat met aardwarmte haar kassen verwarmt.

GroenLinks vraagt in het plan rekening te houden met de betaalbaarheid voor burgers. "Niet alleen rijkere mensen moeten profiteren van de mogelijkheden om over te schakelen. Ook voor mensen met een lager inkomen moet warmte betaalbaar blijven", aldus fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt. De motie wordt behandeld bij de begrotingsbehandeling op 2 november. Heeft u zelf interesse om uw huis aardgasvrij te maken? Kom dan op 14 november naar de infoavond van CALorie in het gemeentehuis.