• Genoeg belangstelling en duidelijke uitleg over toekomstige inrichting Geesterduinweg en parkeerterrein.

    Aart Toth

Herprofilering van Geestduinerweg uitgelegd

CASTRICUM Commentaar was er tijdens de laatste veranderingen van het parkeerterrein tegenover Geesterduin genoeg. Volgens vele weggebruikers, dus ook voetgangers, was de situatie alleen maar gevaarlijker geworden na de aanpassingen. Ook de nieuwe voorrangsregeling zorgde voor veel onbegrip tot bijna aanrijdingen. Gelukkig zijn al die signalen aangekomen bij het college van B&W. Vervolgens werd er besloten tot rigoureuze aanpassingen, waarbij ook de Geesterduinweg onder handen genomen wordt.

Aart Tóth

Aannemer Strukton, die de werkzaamheden gaat uitvoeren, had samen met de gemeente de moeite genomen gebruikers van het parkeerterrein uitgebreid voor te lichten omtrent de plannen. Dat gebeurde voor Geesterduin in een tent, waar genoeg omwonenden en gebruikers op af kwamen.

Nog voor de info-tent was opgebouwd waren er al belangstellenden. Daarbij velen met scherpe kritiek op de situatie ter hoogte van de apotheek en hagelnieuwe appartementen.
Het voetpad ter plaatse heeft immers bij de rijweg een soort trappetje van drie treden, wat voor gevaarlijke situaties zorgt. Nog voor de gehele plannen bekeken waren ging het hoofdzakelijk over deze traptreden. Gelukkig wordt dat probleem binnen enige maanden opgelost en is de huidige situatie tijdelijk.

GEESTERDUINWEG De Geestduinerweg wordt rigoureus onder handen genomen en via snelheidsremmers (drempels of plateaus) zal worden afgedwongen dat de rijsnelheid van voertuigen naar beneden gaat. De rijbaan wordt daarbij smaller gemaakt en worden voorzien van rood asfalt. Het middendeel, tegenover de parkeerplaatsen, zal worden
uitgevoerd met gele klinkers om een duidelijke afscheiding te vormen. Daarbij komen er aan de zijde van het winkelcentrum meer bomen.

De hele Geesterduinweg wordt 30 KM-gebied en ook als zodanig ingericht, wat wordt benadrukt met de snelheidsremmers.
Het parkeerterrein wordt weer teruggebracht in de oude situatie, met twee in- uitritten, waarbij ook de voorrangsregeling weer vanouds wordt. Dus komende vanaf het parkeerterrein voorrang verlenen zoals gebruikelijk bij uitritten.

p[ Lees op nieuwsbladcastricum.nl wat er nog meer gaat veranderen rond de weg en het parkeerterrein

De voetgangersoversteken tegenover de twee ingangen van het winkelcentrum blijven gehandhaafd en worden gelijkvloers aangelegd op een plateau waardoor er geen belemmeringen meer zijn voor rolstoelers. Tegenover Geesterhage komt ook een voetgangersoversteek. Daarbij wordt het plein ervoor doorgetrokken tot aan de overzijde, ook met gele klinkers.

In de Geestduinerweg wordt zeker in het deel bij de bocht ter hoogte van de apotheek de rijbaan verhoogd om beter aan te sluiten op de bebouwing en waterafvoer te verbeteren. De laad- los zone bij Albert Heijn zal vanaf één richting worden benut en wordt aan het zicht onttrokken door een begroeide groene wal.
De hele Geesterduinweg wordt 30 KM-gebied en ook als zodanig ingericht, wat wordt benadrukt met de snelheidsremmers.
Naast het feit dat op het parkeerterrein de oude situatie terugkeert, worden ook de in- en uitritten daar verhoogd uitgevoerd om snelheid te temperen. Tevens wordt de rijrichting duidelijker aangegeven op het parkeerterrein om de veiligheid te verhogen en misverstanden te voorkomen.

TIJDSBESTEK Na de bouwvakvakantie rond 16 augustus zal worden begonnen met het werk op het deel vanaf de Soomerwegh en voor laad- en losplaats van AH. Het gehele herprofileren van de Geesterduinweg en parkeerterrein loopt tot maart 2020 waar alle aanpassingen voor meer verkeersveiligheid zullen zorgen.