• Het stichtingsbestuur voor de locatie in Limmen. V.l.n.r.: Harko Lautenbach, Henny te Beest en Hans Admiraal.

    Hans Boot
  • Ook het voormalige Rode Kruisgebouw aan de Van Speykkade was geen haalbare optie.

    Hans Boot

Het is alles of niets voor Stichting Hospice Castricum

Stichting Hospice Castricum weet het zeker: het hospice kan er nu echt komen. Gemeentebestuur en politiek laten echter al maanden op zich wachten. 'Onbegrijpelijk', vinden de initiatiefnemers.

Hans Boot

Het is alweer 3,5 jaar geleden dat de onderhandelingen over de vestiging van een hospice in verzorgingshuis De Boogaert moesten worden afgebroken. Hans Admiraal, secretaris van de Stichting Hospice Castricum en enig overgebleven bestuurslid uit die tijd, vertelt waarom: "De Viva Zorggroep eiste exclusiviteit. Zij wilden de hele zorg invullen en duldden geen inspraak van anderen." Initiatiefnemers voor het hospice gaven evenwel de moed niet op.

Met nieuwe bestuursleden, zoals Harko Lautenbach als voorzitter en Henny te Beest als penningmeester werd actief gezocht naar nieuwe locaties voor een hospice in Castricum. Henny te Beest: "Opties waren bijvoorbeeld het Witte Kerkje op Dijk en Duin en het voormalige kindertehuis Antonius. Het grote probleem was echter de financiële haalbaarheid." Hulp kwam er twee jaar geleden van een ondernemer uit Limmen. "Hij was onze stichting gunstig gezind en had voor ons een mooi gebouw op het oog. De locatie was jammer genoeg niet ideaal. " Maar met de hulp uit Limmen werd wel verder gezocht.

LIMMEN "De ondernemer kwam met een nieuw voorstel, met prima vooruitzichten. "Hij kwam met het lumineuze idee om het hospice in de vorm van een boerderij-achtig gebouw te realiseren op zijn grond", aldus bestuursvoorzitter Harko Lautenbach. "Aan de rand van Limmen, met een prachtig uitzicht en voldoende parkeerruimte. Hij deed daarbij het gulle aanbod om het hospice gratis neer te zetten en het aan ons te verhuren."

VAN SPEYKKADE De stichting liet er geen gras over groeien en verzocht het college van b&w in een brief van 12 april 2017 om mee te werken aan het verlenen van een bouwvergunning voor een hospice in Limmen. Stichting secretaris Admiraal: "Daar is nooit een reactie op gekomen. We werden wel voor het raadspreekuur van 17 juli uitgenodigd. Daar was iedereen enthousiast over de optie Limmen, maar werd ons toch de vraag gesteld of we niet liever naar het terrein van het vroegere Rode Kruisgebouwtje aan de Van Speykkade wilden. Daar hebben we direct op gereageerd met de mededeling dat deze locatie financieel onhaalbaar was. Dat hebben we ook nog eens bevestigd in een tweede brief, op 11 januari van dit jaar."

ANTWOORDEN Ook dit keer bleef een schriftelijk antwoord van het gemeentebestuur achterwege. Het bestuur werd wel uitgenodigd voor een gesprek bij wethouder Wim Swart. "De wethouder verkondigde dat bedoelde ondernemer niet onwelwillend tegenover de locatie aan de Van Speykkade stond. Dat bleek bij navraag niet waar te zijn, dus het bestuur heeft opnieuw de kwestie bij de gemeente aan de orde gesteld." Dit keer werd via een mail op 21 februari aan zowel het college als de gemeenteraadsleden de optie Limmen met redenen omkleed voorgelegd.

De stichting hoopt op duidelijkheid. "We hopen ook dat alle politieke partijen zich hierover uitspreken voor de verkiezingen", zegt te Beest. De voorzitter vult hem aan: "Je kunt je toch niet voorstellen dat er iemand tegen dit plan is? Er zijn geen omwonenden, dus we verwachten geen bezwaren tegen het wijzigen van de agrarische bestemming."

Zodra het licht op groen staat, wil het bestuur van Stichting Hospice Castricum alles van vier jaar geleden gelijk weer opstarten. "Dan gaan we verder met onze wervingsactie voor het benodigde startkapitaal en worden de mensen weer benaderd die zich destijds enthousiast als vrijwilliger hebben aangemeld." Maar, ook aan het geduld van stichtingsbestuur lijkt een einde te komen: "Het is nu echter alles of niets, want we stoppen resoluut met ons project als de gemeente haar kop in het zand blijft steken!"