• Alex van der Leest

Hondenbelasting eindelijk afgeschaft

CASTRICUM De gemeenteraad wil de hondenbelasting afschaffen. Een voorstel (motie) van Forza! haalde het afgelopen donderdag net. Twaalf tegen elf stemmen; in beide kampen was een raadslid afwezig.

Alex van der Leest

Eindelijk gelukt dus. Tien jaar geleden stond GroenLinks nog alleen en eind 2016 probeerde de VVD het nog eens, maar vond geen meerderheid. CKenG maakte een draai (conform het verkiezingsprogramma) en stemde nu ook met de genoemde partijen mee.


GAT Heiloo en Bergen schaften deze belasting al eerder af. De motie stelt voor om de belasting ingaande 2019 in twee stappen af te bouwen. Voorstemmers vinden onder meer dat de gemeentelijke kosten voor honden (ca. €40.000, voor bijvoorbeeld losloopgebied, handhaving) niet in verhouding staan met de opbrengst van de belasting (bijna €120.000). Tegenstemmers zeggen dat die kosten zullen blijven, maar dat er nu zomaar een fors gat in de begroting wordt geslagen. De Raad vraagt het komende college om een oplossing ('dekking') voor te stellen.


RAADSPROGRAMMA Opmerkelijk is dat dit voorstel niet was opgenomen in het 'Raadsprogramma 2018 - 2022'. Ron de Haan (VrijeLijst) legt uit waarom: "Bij de inventarisatie van onderwerpen is tussen de tien fracties afgesproken, dat wanneer drie of meer partijen er niet voor voelden, er niet naar een gewogen stemming werd gekeken." Daardoor bleef het buiten het 'Raadsprogramma'.

Er is niet bekend gemaakt welke andere voorstellen op die manier gesneuveld zijn. Hoe dan ook, deze motie verlaagt de financiële ruimte voor de ambities van het 'Raadsprogramma'.