• Het stoplicht nu nog bij de Pancratiuskerk

    Aart Toth

Hoofdbrekens over verkeerslicht

CASTRICUM Hebben de verkeerslichten in de Dorpsstraat ter hoogte van de Wilhelminalaan en Pancratiuskerk hun nut en noodzaak verloren, nu de Augustinusschool niet meer in gebruik is, en hier de Vrije school is gevestigd? Een school met kinderen die van heinde en ver - en dus niet perse lopend uit de buurt - komen? De verkeerslichten staan merendeels op groen. Dat is ook verkeersdeskundigen bij de gemeente Castricum opgevallen.

Aart Tóth

Op een andere plaats in de Dorpsstraat, bij filmhuis Corso en clubMariz, is juist meer behoefte aan regulering van de snelheid en een grote behoefte aan een veilige oversteekplek. Niet alleen voor de jeugd, maar zeker ook voor senioren. De gemeente denkt erover de weggehaalde installatie op deze plek te plaatsen, naast het bestaande zebrapad (VOP). Ouderen die de bioscoop bezoeken blijken wat moeite te hebben de Dorpsstraat over te steken. Ook voor jongeren die danslessen volgen bij clubMariz zou het handig zijn, omdat de fietsenrekken aan de overzijde geplaatst worden.

B en w hebben nog geen beslissing genomen. "Het wordt nog besproken in verkeersoverleg na de vakantie" laat wethouder Marcel Steeman weten. "Want er wordt door verschillende ambtenaren verschillend over geadviseerd. Zowel over de vraag of ze nu overbodig zijn als over de vraag waar ze dan beter zouden kunnen." Als de verkeerslichten inderdaad naar de locatie bij clubMariz worden verplaatst, blijft het (regenboog)zebrapad op de locatie bij de Pancratius overigens gewoon in functie.