• Oud Castricum

Hospice mogelijk in Rode Kruis-gebouw

CASTRICUM Op de plek van het voormalig Rode Kruis gebouw aan de Bizetstraat komt, als het aan de gemeente ligt, geen biljartcentrum - een wens van het Biljart en Bridge Centrum (BBC) - maar mogelijk wel een hospice. Dat blijkt uit antwoorden van het college van b en w op schriftelijke vragen van de VVD-fractie.

Een marktpartij heeft in 2015 een herontwikkelingsplan voor het Rode Kruis gebouw gepresenteerd. Idee was om hier een 'gastenhuis' voor dementerenden te vestigen. Dit viel slecht bij de omwonenden; zij vonden het bouwwerk te grootschalig. De gemeente en de buurt, die zich verenigd heeft in een bewonersdelegatie, zijn samen gestart om een nieuw ruimtelijk kader voor nieuwbouw op te stellen.

Het college heeft oriënterende gesprekken gevoerd met het bestuur van het BBC, maar dat is niet tot verdere concretisering gekomen. "Wij kunnen u melden dat al enige tijd overleg gevoerd wordt met de Stichting Hospice om te komen tot een hospice binnen de gemeente Castricum. De Van Speykkade is nu een mogelijke ontwikkellocatie voor het vestigen van een hospice. Dit is in het overleg met de bewonersdelegatie aan de orde geweest en ook deze mogelijkheid vindt draagvlak bij de omwonenden. De gesprekken met de Stichting worden binnenkort voortgezet." schrijft het college.

Het ruimtelijk kader wordt later dit jaar ter besluitvorming worden aangeboden aan de gemeenteraad. Over de invulling van het nieuw te realiseren gebouw kan nog geen datum gegeven worden.