• Huurwoningen Kennemer Wonen

Huurwoningen: feiten en cijfers

CASTRICUM In de discussies over het tekort aan huurwoningen wordt er door politici verwezen naar tal van rapporten, analyses en statistieken. Om een duidelijk beeld te krijgen, is het Nieuwsblad voor Castricum niet alleen op zoek gegaan naar het verhaal achter de cijfers (zie artikel 'Wonen in Castricum'), maar heeft de krant ook de belangrijkste cijfers op een rijtje gezet.

Feiten en cijfers van de gemeente Castricum over 2016 van Kennemer Wonen:

*Aantal actief woningzoekenden uit deze gemeente was 706 (dit aantal is ongeveer stabiel over de afgelopen 5 jaar), 589 hiervan zoeken (ook) in gemeente Castricum; 120 van de 706 hebben een woning hier of in een andere gemeente gevonden; een slagingskans van 17%

*De gemiddelde wachttijd was 4,8 jaar; de zoektijd 1,6 jaar

*In Castricum zijn 107 van de 166 vrijgekomen woningen verhuurd aan iemand die ingeschreven stond bij de SVNK. 64 woningen zijn verhuurd aan inwoners van de gemeente Castricum, 13 van buiten de regio Noord-Kennemerland, de andere nieuwe huurders kwamen uit regio Noord-Kennemerland (zoals Bergen, Alkmaar, Heiloo, Uitgeest)

*Het gemiddeld aantal reacties op een vrijgekomen huurwoning bedraagt 67

TYPEN WONINGEN Kennemer Wonen heeft 2340 huurwoningen en 33 onzelfstandige woonruimten, dit is 16% van de totale woningvoorraad van de gemeente Castricum.

Eengezinswoningen: 1252

App. zonder lift (1 en hoger) 277

App. zonder lift (beg. grond) 287

App. met lift 524

HUURKLASSEN Voorraad in de verschillende huurklassen:

Jongeren < 409,93 16% (379)

1/2 p huurtoeslag 409,93 - 586,68 58% (1376)

Gezin huurtoeslag 586,68 - 628,76 9% (213)

Geen huurtoeslag 628,76 - 710,68 14% (332)

Vrije sector > 710,68 4% (94)

2017 Feiten en cijfers over 2017:

Plannen nieuwbouw:

Eerste Groenelaan, Castricum (zeker): 15 grondgebonden woningen

Duin & Bosch, Bakkum (onzeker): 48 appartementen

Zandzoom, Limmen (onzeker): 18

LAATSTE KWARTAAL Als alle plannen doorgaan, vergroot Kennemer Wonen de woningvoorraad met 3,5%

Cijfers vanaf september 2017:

Castricum: vrijgekomen 17; 11 verhuurd indicatie*; 6 aan regulier; wachttijd 6,2-9,5 jaar.

Limmen: vrijgekomen 10; 2 verhuurd indicatie; 6 regulier; wachttijd 4,5-11,9 jaar

Akersloot: vrijgekomen 7; 3 verhuurd indicatie; wachttijd 4,9-7,5 jaar

* directe bemiddeling, urgentie of voorrang o.b.v. huisvestingsindicatie