• Ook op dit dak werden zes panelen aangebracht. (foto Hans Boot)

    Hans Boot

Kennemer Wonen voert tóch geen huurverhoging door na plaatsing zonnepanelen

CASTRICUM Zo duurzaam mogelijk leven en wonen, dat vindt bijna iedereen belangrijk. En dus heeft iedereen er geld voor (over), moet Kennemer Wonen hebben gedacht. Dat blijkt echter tegen te vallen.

Hans Boot

De corporatie wil graag bijdragen aan de betaalbaarheid én de verduurzaming van woningen voor haar huurders. Daarom worden elk jaar aan de bewoners van 1000 woningen gratis zonnepanelen aangeboden. Zij kunnen hiermee besparen op energiekosten.

Het helemaal gratis weggeven van de panelen, was aanvankelijk niet de bedoeling. In april 2016 ontvingen diverse huurders een brief. Voor de woningen aan de Groteweide in de wijk Albertshoeve werd voorgesteld om per woning een pakket van zes zonnepanelen te laten plaatsen, waar tegenover een huurverhoging zou staan van € 16,80 per maand. Kennelijk was daar weinig belangstelling voor, want vier maanden later volgde een nieuwe brief met de toezegging dat plaatsing nu mogelijk was zonder huurverhoging. Uitgangspunten waren duurzaamheid en het verlagen van de woonlasten, waarbij een besparing van circa € 300,- per jaar aan energielasten werd verwacht.

RESULTAAT De huurders van de woningen aan de Groteweide die geschikt waren voor de panelen, werden daarvan in februari van dit jaar op de hoogte gesteld. Installateur Ecorus uit Purmerend is, na het schouwen van de woningen, afgelopen zomer met de uitvoering van start gegaan en heeft inmiddels van het geplande aantal van 120 panelen ruim 60 exemplaren aangebracht. Volgens Kennemer Wonen wordt er dit jaar naar gestreefd om in totaal circa 1000 woningen van dit besparende energieproject te laten profiteren, net als in 2017. Dit initiatief loopt door in 2019 en 2020, waar jaarlijks nog eens tenminste 1000 woningen van zonnepanelen worden voorzien en het totaal op 4000 woningen komt.


In ieder geval was het resultaat tijdens deze bijzonder zonnige zomer al direct zichtbaar, zoals een bewoner van Groteweide in augustus verwoordde: "We hebben de panelen nog maar een maand, maar onze stroommeter zie je gewoon achteruit hollen."