• Raadsleden drommen om de griffier en burgemeester heen

    Alex van der Leest

Klus geklaard voor deze gemeenteraad

CASTRICUM Met de verkiezingen in aantocht was het gisteren een drukke raadsvergadering. De laatste van deze raad. Er moest veel worden weg-gehamerd. Over maar liefst 16 agendapunten werden besluiten genomen. Wel ging de start moeizaam.

Alex van der Leest

Met het eerste besluit wilde de raad het zwembad-dossier goed aan de volgende raad doorgeven. Maar tot grote schik was de tekst verwarrend. Er moest geschorst worden. Een groepje raadsleden dromde om de burgemeester, er volgde een intens kringgesprek met de gemeentesecretaris. Zorg was dat het onderzoek stil zou liggen totdat de nieuwe raad er wat over heeft besloten. Dit werd voorkomen.

ROTONDE De meeste andere punten leverden geen verrassingen op. Zoals een unaniem besluit voor een rotonde op kruispunt Visweg/Rijksweg en een besluit om een plaquette van het grondwetsartikel 1 aan de muur te hangen in de raadzaal – alleen Ralph Castricum (Forza!) stemde tegen. Wel was het opmerkelijk dat de raad de regionale detailhandelsvisie wegstemde – terwijl de andere regiogemeentes voor de visie stemden.

BUCH Er kwam geen besluit over de miljoenen waar de BUCH organisatie om vraagt. Wel ontspon zich hierover eerder op de avond een pittige discussie in de raadscarrousel. Veel raadsfracties waren zeer ontstemd. Ralph Castricum vond dat er koppen moeten rollen en Dave van Ooijen (PvdA) pleitte voor een extern onderzoek.

Lees meer in de papierenkrant van woensdag 14 maart.