• Artist impression 'houtel'

    CaanZee

Kort parkeren én 'houtel' aan zee in voorbereiding

CASTRICUM Er lijkt eindelijk beweging te komen in het hoofdpijndossier Blinckers. Eigenaar Ted Biesterbos heeft drie architectenbureaus gevraagd om een ontwerp te maken voor een nieuw hotel op de plek van het leegstaande pand waarin vroeger een restaurant was gevestigd. Dat meldt strandwethouder Ron de Haan.

"Ik heb twee keer gesproken met Ted Biesterbos, dat waren heel lange en constructieve gesprekken, we hebben elkaar diep in de ogen gekeken" zegt De Haan. "Biesterbos werkt verder aan een voorstel voor kort parkeren; dat zal hij binnen nu en circa vier maanden aankondigen. Het mooie is dat het voorstel los staat van de verdere ontwikkelrichtingen van het strand." Voorheen zag de projectontwikkelaar het kort-parkeren als onderdeel van een totaalplan of visie voor Castricum aan Zee. Iets waar hij pas in wilde investeren als ook de overige onderdelen van het CaanZee-concept en gedachtegoed (o.a. parkmanagment, hotel e.d.) door de gemeente zouden worden omarmd. Nu is deze koppeling losgelaten en kan het gemeentebestuur volgens Ron de Haan in de loop van 2019 een voorstel voor een hotel of - zoals in het CaanZee-boek staat: een houtel - verwachten. De bestaande kadernota strandgebied maakt deze ontwikkeling mogelijk. Wel moet er uiteraard een nieuw bestemmingsplan komen, dat door De Haan door de raad zal moeten worden geloodst.