• Herman Rijsdijk (voor, tweede van rechts) in de Witte Brug (archieffoto)

    Archief

Koudwatervrees in raad: zwembad weer op lange baan

CASTRICUM De gemeenteraad heeft grote moeite om afstand te doen van het huidige zwembad 'De Witte Brug'. Onlangs zei wethouder Ron de Haan optimistisch over het nieuwe zwembad dat op Noord-End moet verrijzen: "We waren er nog nooit zo dichtbij." Dat blijft zo. Donderdag werd het zwembadvoorstel besproken in de raadscommissie.

Alex van der Leest

NOOIT Baudet kiezers zullen bij dit dossier ongetwijfeld denken aan Zeno's paradox. Commissielid Sander Schmitz (PvdA) kwam met een eenvoudiger vergelijking: "Als je een tv wilt kopen, kun je kiezen voor het meest geavanceerde model, dat komt volgend jaar op de markt. En dat kan je blijven denken. Ieder jaar weer. Zo gaat het ook met het nieuwe zwembad. Dat komt er nooit."

UITSTEL Er tekende zich een raadsmeerderheid af (De VrijeLijst, VVD, CDA, GDB en Forza!) die nog geen nieuw zwembad wil, maar door wil gaan met De Witte Brug. Wel was er unaniem lof voor de uitwerking van het voorstel door B&W. Een voorstel notabene van de raad zelf. Belangrijkste struikelblok is, het is al een tijdje bekend, de hoge kosten. Sommigen partijen denken daarom zelfs aan afstel, maar De VrijeLijst heeft het over uitstel.

ENERGIETRANSITIE Argument voor uitstel is, dat vooral grote investeringen worden gedaan voor de duurzaamheid van het nieuwe zwembad. "Dan kan je beter even wachten tot duidelijk is hoe we de energietransitie gaan aanpakken. Zodat we daar met het zwembad optimaal op kunnen aansluiten", aldus Bärbel Böhling (De VrijeLijst). De partijen die wel willen doorpakken met de keuze voor een nieuw zwembad reageerden hoogst verbaasd.

SPAREN B&W moet dus weer kijken wat het alternatief, de Witte Brug openhouden kost. In 2016 was berekend, dat zoiets in totaal €1,4 miljoen over 10 jaar kost. De commissie is optimistisch dat dat financieel haalbaar is, want financieringskosten voor de Witte Brug vallen vrij, waardoor er financiële ruimte komt en de kosten voor het zwembad binnen de gereserveerde €568.000 per jaar blijven. Mogelijk resteert er zelfs geld om te sparen voor een nieuw bad.

WATERPOLO "Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal", vertelt zwembad directeur Herman Rijsdijk. "Misschien moet het zwembad voor onderhoud wel een half jaar dicht. Wat moet je dan? En dan nog. Je blijft een zwembad houden dat totaal niet duurzaam is, daar zit je dan wel mee. Ook is het bijvoorbeeld te klein voor waterpoloclub 'Aquafit'; de tijdelijke dispensatie van de waterpolobond vervalt waarschijnlijk als er geen nieuw zwembad aankomt." Voorts begint Rijsdijk over de scheuren en de slechte fundering: "Op de lange duur kan dat gewoon niet meer."

SAMEN Tegelijk blijft er bij verschillende partijen de wens dat gemeente en zwembad-initiatiefgroep met een gezamenlijk voorstel komt. Dat is nog steeds niet gelukt. Breekpunt is, dat de in initiatiefgroep niet alleen de eenvoudige variant (2) wil laten meetellen, maar ook de uitgebreide variant (7). B&W kiest voor variant 2. Overigens, ook met de meer rooskleurige berekeningen van de initiatiefgroep blijven de kosten boven de grens (€ 568.000 per jaar) die de raad heeft gesteld.

VROLIJK Na de commissievergadering werd nog vrolijk teruggeblikt op de brand in het zwembad in de '80-er jaren. Een commissielid: "Het begon pas goed te fikken toen de brandweer er was. Maar die konden niks, want hadden niet genoeg water. Hahaha. Een zwembad, en niet genoeg water Hahaha. Helemaal afgebrand, alleen de bassins waren er nog."

Op diezelfde plek werd destijds de huidige Witte Brug neergezet. "Toch was er ook toen al een voorstel om het zwembad op Noord-End neer te zetten, maar dat haalde het niet".