• Presentatie van het boek Dorpsvorming in de Middeleeuwen. V.l.n.r. Roel Lauwerier, Gonnie van Bussel (Someren) Marcel Steeman (Castricum), Jan de Boer (Buren) en René Sueters (Zutphen).

    Patrick van Gemert/Zutphens Persbureau

Limmen modeldorp uit de Middeleeuwen

LIMMEN Erfgoedwethouder Marcel Steeman heeft maandag {12 maart) op uitnodiging van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een bezoek gebracht aan Warnsfeld (Gelderland). Hier mocht hij het eerste exemplaar in ontvangst nemen van een internationale studie over dorpsvorming in Nederland. In deze studie wordt aan de hand van vier voorbeelden verteld welke factoren bij het ontstaan van dorpen een rol speelden. Limmen is één van de vier voorbeelden die in het rapport worden beschreven.


Het belang van Limmen heeft vooral te maken met de kennis die tijdens archeologisch onderzoek op diverse plaatsen in het dorp is opgedaan. De opgraving van Limmen-De Krocht in 2006 en 2007 staat daarbij centraal. Het indrukwekkende rapport werd uitgereikt door de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam. De andere dorpen die worden beschreven, zijn Kerk- en Kapel- Avezaath, Someren en Warnsveld. De dorpen hebben gemeen dat zij allemaal iets vertellen over hoe dorpen zich in de Middeleeuwen hebben ontwikkeld.

De titel van de publicatie is 'Village formation in the Netherlands during the Middle Ages (AD
800-1600)', Waarom het Middeleeuwse Limmen zo hoog gewaardeerd wordt door de onderzoekers heeft te maken met de ligging op de overgang van de zandgronden van de strandwal naar de randzone (de getijdegeul van het Oer-IJ) en het aantal archeologische vindplaatsen in Limmen.

Veel informatie is aan het licht gekomen tijdens de opgraving op het meest zuidelijke puntje van de strandwal waarop Limmen is gelegen, bekend als de vindplaats Limmen-De Krocht. Hier zijn boerderijen uit de achtste tot veertiende eeuw opgegraven. Ook het archeologische onderzoek aan de Zuiderkerkerlaan heeft bijgedragen aan de kennis over het ontstaan van Limmen.

De publicatie is onderdeel van het project 'Kenniskaart Archeologie' waarin de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed