• Volgens de respondenten valt er nog wel wat te verbeteren als het gaat om faciliteiten en evenementen.

    Taetske Grendelman

Lokaal winkelbezoek neemt toe in zowel dorpshart als Geesterduin

CASTRICUM De bestedingen bij winkels in Castricum zijn toegenomen. Dat blijkt uit het Randstad Koopstromenonderzoek (KSO). In opdracht van drie provincies is ook in 2018 het consumentengedrag via dit KSO (kso2018.nl) in beeld gebracht. Het onderzoek geeft antwoord op vragen als waar mensen hun dagelijkse boodschappen doen en waar ze hun kleding of nieuwe smartphone kopen. Doen ze dit in een gezellig centrum of kiezen ze juist voor het gemak van internet? Voor de gemeente Castricum zijn het centrum (dorpshart), Geesterduin en de Torenstraat onder de loep genomen.


CENTRUM Het totaal bedrag aan bestedingen in het centrum is toegenomen ten opzichte van 2016. De eigen inwoners die hier winkelen besteden hier € 15,1 miljoen (op een totaal van € 16,6 miljoen) aan dagelijkse artikelen. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 14,7 miljoen (op een totaal van € 16,8 miljoen). De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 6,5 ten opzichte van de 7,6 in 2016. Met name het 'horeca-aanbod' scoort hoog maar 'faciliteiten' (bijvoorbeeld WiFi, wc, bankjes) kan beter.

GEESTERDUIN Het totaal bedrag aan bestedingen in Geesterduin is ook toegenomen ten opzichte van 2016. Eigen inwoners die in het overdekte winkelcentrum winkelen, besteden hier € 37,2 miljoen (op een totaal van € 39,6 miljoen) aan dagelijkse artikelen. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 8,3 miljoen (op een totaal van € 10,4 miljoen). De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,2 ten opzichte van de 7,5 in 2016. Met name de 'bereikbaarheid per auto' scoort hoog maar 'faciliteiten' (bijvoorbeeld WiFi, wc, bankjes) en 'evenementen' kunnen beter.


TORENSTRAAT Het totaal bedrag aan bestedingen in de Torenstraat is toegenomen ten opzichte van 2016. Eigen inwoners die in de Torenstraat winkelen, besteden hier € 15,8 miljoen (op een totaal van € 16,1 miljoen) aan dagelijkse artikelen. Voor de niet-dagelijkse goederen (mode & luxe, vrije tijd en in en om het huis) besteden de eigen inwoners € 5,3 miljoen (op een totaal van € 5,9 miljoen). De inwoners geven de winkelvoorzieningen een rapportcijfer 7,8 ten opzichte van een 7,7 in 2016. Met name de 'bereikbaarheid per auto' en 'veiligheid' scoren hoog maar 'evenementen' en 'horeca-aanbod' kunnen beter.

Het algemene beeld dat uit het koopstromenonderzoek naar voren komt is dat internet blijft groeien, maar dat consumenten toch veel vaker lokaal hun boodschappen doen. Er wordt minder gewinkeld in middelgrote en grote centra. Daarnaast blijkt dat het winkellandschap verder polariseert. Met name kleinere middelgrote centra kregen te maken met dalende bestedingen per m2 (vloerproductiviteit).
Kansen liggen met name op het gebied van het verbeteren van 'sfeer' en 'beleving'. Ook zou een winkelgebied relevanter kunnen worden gemaakt voor het winkelend publiek. Bijvoorbeeld door nieuwe functies eraan toe te voegen. Zo kan het zinvol zijn het combinatiebezoek (winkels en andere voorzieningen) te stimuleren.
Voor meer informatie zie www.kso2018.nl