• ANP (Roos Koole)

    ROOS KOOLE

Meer dan 1000 inwoners Castricum leven in armoede [Kaartje]

CASTRICUM In 2017 leefden er 1039 inwoners van de gemeente Castricum in armoede. Dat is 3 procent van de bevolking. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In de gemeente Uitgeest is het percentage bijna net zo hoog; hier leeft 2,7% van alle inwoners in armoede (365 personen). In de andere BUCH-gemeenten ligt het percentage iets hoger: Heiloo 3,6% en Bergen zelfs 4,7%.

WAT IS ARMOEDE Volgens het planbureau leeft een persoon of gezin in armoede wanneer het inkomen niet voldoende is voor het 'niet-veel-maar-toereikendcriterium'. Dit criterium is gebaseerd op de minimale kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, een klein bedrag voor ontspanning en nog een budget voor sociale activiteiten. Denk bij dit laatste aan een lidmaatschap van een sport- of hobbyclub of een jaarlijkse korte vakantie. In 2017 lag het criterium voor een alleenstaande op een budget van 1135 euro per maand.

NEDERLAND In heel Nederland leefden er in 2017 bijna 939.000 mensen in armoede. Dat is ongeveer 5,7 procent van de bevolking. Het aantal armen nam in de afgelopen jaren door de aantrekkende economie wel af. In 2013 waren er nog ruim 1,2 miljoen armen in Nederland. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag wonen zowel absoluut als relatief de meeste mensen in armoede. In deze steden leeft meer dan één-tiende van de bevolking onder het door het planbureau aangehouden criterium. In de drie noordelijke provincies leven relatief veel autochtone Nederlanders in armoede. Armoede onder kinderen komt relatief vaak voor in Rotterdam: meer dan zestien procent van de kinderen leeft er onder de door het SCP vastgestelde grens. Mensen in loondienst die in armoede leven. komen gemiddeld vaker voor in Amsterdam en Maastricht.