• Maranathakerk (foto: Aart Tóth)

    Aart Toth

Maranathakerk in beeld voor Corso-bioscoop

CASTRICUM Er is een reële kans dat Corso-eigenaar Erik Weel zijn filmhuis kan voortzetten op de plek van de Maranathakerk. Vertegenwoordigers van de stuurgroep Castricum Centrum hebben gesprekken gevoerd met het kerkbestuur. Het bestuur zou in principe mee willen werken aan de verkoop. Dat laten ingewijden weten aan deze krant.

Taetske Grendelman

"Formeel weet ik nog niets." reageert Weel. "Informeel ben ik benaderd door zowel wethouder Marcel Steeman als de stuurgroep Castricum Centrum of ik belangstelling heb voor de locatie van de Maranathakerk voor eventuele hervestiging. Ik heb beiden geantwoord dat ik geïnteresseerd ben, maar dat ik pas concreet kan worden als zowel de eigenaren - gemeente en kerkbestuur - als de bestuurlijke gremia - de stuurgroep en b en w - hun fiat hebben gegeven, ook op schrift." Tekeningen en artist impressions zijn dus nog niet voorhanden. Het wachten is nu op het gemeentebestuur. Omdat het college demissionair is, is het aan het nieuwe college - en uiteindelijk de raad - om te beslissen of de gemeente groen licht geeft voor deze ontwikkeling.

De huidige RO-wethouder, Marcel Steeman, noemt de optie 'absoluut het onderzoeken waard.' Of het gaat lukken weet hij niet. "Dat hangt vooral af van de omwonenden. En het moet allemaal in te passen zijn qua verkeer, parkeren, stedenbouwkunde en businesscase."