• Bord op Duin en Bosch-terrein

    Peter van Eerden

Meer beveiligers op Duin en Bosch

BAKKUM Op Facebook wordt gediscussieerd over de veiligheid van het Duin en Bosch-terrein. Dit naar aanleiding van de bouw van 48 appartementen door Kennemer Wonen op De Clinghe. In een nieuwsbrief erkent terreinbeheerder Parnassia Groep dat er soms overlast is, doordat het terrein nu een 'diversiteit aan gebruikers' kent. "Denk aan agressie, vandalisme, onveilige verkeerssituaties en loslopende honden." Knelpunten en plaatsen zijn inmiddels in kaart gebracht. Parnassia Groep heeft regelmatig contact met de gemeente en de politie. Naar aanleiding van deze gesprekken is er extra capaciteit gekomen voor beveiligers en krijgt een aantal sleutelfunctionarissen uit de zorgorganisatie een training. Verder zijn er op een aantal plekken borden geplaatst met gedragsregels op het gebied van mountainbiken en loslopende honden. Begin volgend jaar vindt er opnieuw burenoverleg plaats over het 'samenleven' op en rond het landgoed Duin en Bosch.