• Mariz heeft zo haar eigen gedachten over de plannen

    Aart toth

Meer fietsenrekken en e-bikepalen in dorp

CASTRICUM De 'Tulips' fietsenrekken in het centrum zijn niet vandaalbestendig. Veel van deze rekken zullen worden vervangen door zogenaamde 'Nietjes'. Vooral op de 'vandaalgevoelige locaties' komen de eenvoudige 'Nietjes', waar je je fiets tegenaan kunt zetten en eventueel met een kabelslot kunt vastmaken. Bij minder vandaalgevoelige locaties worden 'Tulips' rekken bijgeplaatst en ook soms verplaatst. Ook komen er oplaadpalen waar een e-bike gratis kan worden opgeladen. Geen overbodige luxe tijdens de zomerperiode.

Aart Toth

START De werkzaamheden zijn al gestart op het Dorpsplein met het leggen van elektriciteitskabels voor twee laadpalen. Dit in het kader van het project 'Versterking Winkel- Verblijfsgebieden.' "Alles is keurig in kaart gebracht, zodat we precies weten waar wat weg moet of bijgeplaatst kan worden" zegt programmaleider Henk Ruijter. "Het staat in de notitie Fietsparkeren & E-Bike oplaadpunten, waaraan de afdeling Civiel van de BUCH en zeker stakeholder Wim Perlee hard hebben gewerkt. In totaal worden er vier nieuwe dubbele 'Tulips', 52 'Nietjes' en te zijner tijd twaalf E-Bike laadpalen geplaatst."

DORPS- EN KERKPLEINTJE Het Dorpspleintje zal wat logischer ingericht ogen; hinderlijk geplaatste rekken worden verplaatst. Veel van de rekken in het uitgaansgedeelte in de Dorpsstraat zullen worden vervangen door 'Nietjes' om vandalisme te voorkomen. Ook het Kerkpleintje wordt logischer ingericht. Hier worden bovendien voorzieningen getroffen om parkeren tegen te gaan. Het pleintje zal dan ook wat vriendelijker ogen.

MARIZ Ter hoogte van clubMariz verdwijnen er 'Tulips' naar de overzijde, waar ze minder in de weg staan. Misschien dat er dan zelfs een terras mogelijk is bij clubMariz en Gewoon Bij Roon. Toch is Mariska Tauber van Mariz not amused. "Het is niet volgens afspraak. Het doet me denken aan het fietsenrek zoals die term gebruikt wordt bij kinderen die tanden wisselen. Veel links, veel rechts en in het midden niets. Volgens mij nodigt dat uit om het tussendeel gewoon vol te plaatsen." Wethouder Kees Rood heeft inmiiddels beloofd in de kwestie te duiken.