• Ron de Haan (VrijeLijst) en Cathelijn Groot (CKenG) bespreken na afloop hun plan voor een gezamenlijke motie

    Peter van Eerden

Meerderheid tegen complex Kennemer Wonen op 'De Clinghe'

CASTRICUM Meer principieel dan ideëel, zo kan de raadscarrousel worden getypeerd over de eventuele bouw van sociale woningen op Duin en Bosch (D&B). Met verkiezingen in aantocht lag dat niet voor de hand, maar in de gemeenteraad bleek onvoldoende draagvlak voor het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen. De voorlopige uitslag: D66, GL en SP voor, 'nee mits' PvdA en alle overige fracties tegen. Op 21 december is het vervolg in de raad. Castricum weet dus voor Kerstmis of er op 'herberg De Clinghe' al dan niet plaats is voor sociale woningbouw.

Peter van Eerden

Er werd vooraf zwaar weer verwacht want op de agenda was 2,5 uur ingeruimd. Zag ook Parnassia de bui al hangen? Op de valreep werd donderdagmorgen een rondleiding voor belangstellenden over Duin en Bosch geannuleerd: "Vanwege de slechte weersomstandigheden". Gelijktijdig werd door Parnassia een memo gestuurd aan de raadsleden met 'Alternatieven voor sociale huurwoningen op Duin en Bosch'. In het memo werden alle varianten op locatie 'De Clinghe' als 'niet haalbaar en realistisch' afgedaan. Dat was voor Parnassia blijkbaar voldoende reden om niet te verschijnen bij de carrousel. Dus stond wethouder Marcel Steeman er alleen voor. Die had veertien dagen geleden beloofd om met de bewoners, Parnassia en Kennemer Wonen om de tafel te gaan zitten en die alternatieven te verkennen. Maar die waren er dus niet. Voorzitter Harold Ebels gaf hem onverwacht als eerste het woord. De gesprekken waren volgens Steeman "goed en constructief" verlopen maar "het dossier is lastig en vol emoties". Hij vroeg de raad vooral de geschiedenis niet te herhalen en zich te concentreren op het voorstel: "Het gaat niet over mógen bouwen, maar over wát te bouwen: zorgvastgoed of sociale huurwoningen".

Lees het complete verslag in het Nieuwsblad voor Castricum van woensdag 13 december.