• Hans Boot

Mient in Castricum wordt walhalla voor bijen, vlinders en vogels

CASTRICUM Binnenkort is de Mient een bloemenweide rijker: een belangrijke bron van voedsel voor bijen, vlinders en vogels.

Hans Boot

Zaterdag hielpen bewoners mee aan het feestelijk inzaaien van de groenstroken en mochten kinderen meedoen aan het maken van bijenhotels en informatiebordjes. Florinda Nieuwenhuis was een van de initiatiefnemers. "Vorige week is een grote strook gras langs de straat afgegraven, die vandaag wordt ingezaaid met vaste inheemse bloemensoorten." Terwijl Florinda met hulp van haar dochter de grond aanharkt, vertelt ze dat er ook wat gebeurt op de weide grenzend aan het spoor. "Die wordt ingezaaid met kruiden die ook door de schapen worden gegeten." Uiteraard ziet ze uit naar het resultaat van deze middag. "Ik woon in een zijstraat en kom hier dagelijks langs op weg naar het station. De gemeente doet op zich het onderhoud, maar de bewoners letten er ook op en houden bij of de bijen en vlinders goed gedijen. Daarvoor houden we bijvoorbeeld vlindertellingen." Het project is uitgevoerd in samenwerking met Bijzzzaak, een groep inwoners die zich sterkt maakt voor een natuurlijke gemeente. (tekst/foto Hans Boot)