• (v.l.n.r.) Initiatiefnemers van het digitale dorpsplein Job Hendriks en Lenie Veldt samen met Hanneke van Stokkom van 'Mijn Buurtje'.

    Nicole Kleine Staarman

'Mijn Buurtje' moet buurtgevoel van vroeger terugbrengen in Castricum

CASTRICUM "We willen het buurtgevoel van vroeger terugbrengen, alleen dan in een modern jasje". Lenie Veldt is één van de initiatiefnemers van de werkgroep die inzet op een toekomstig digitaal dorpsplein, waarop mensen, bedrijven en organisaties elkaar makkelijk kunnen vinden in de wijk.

Nicole Kleine Staarman

ONZICHTBAAR "Er zijn genoeg mensen die hun talent willen inzetten om een buurtbewoner te helpen", zegt oud-zorgmanager Lenie Veldt, die samen met Job Hendriks, Paul Aris, Marjan Quaak en Ans Martens de werkgroep vormt. "Alleen vraag en aanbod is veelal onzichtbaar en daarnaast willen we liever niet structureel helpen". Mede-initiatiefnemer en zorgmanager Job vult aan: "Er is en gebeurt al veel in Castricum. Aan alle kanten doen mensen en organisaties heel erg hun best. Hoe mooi is het als dit voor iedereen zichtbaar wordt".

PLATFORM Na onderzoek is gekozen voor het succesvolle format van 'Mijn Buurtje'. Een online platform met een totaaloverzicht van vraag en aanbod op straat-, buurt- en dorpsniveau. Van mensen, bedrijven en organisaties. Vanuit het virtuele dorp, ben je met één klik in de eigen wijk. Daar kunnen buurtbewoners elkaar vinden en ondersteunen waar mogelijk en gewenst. Lenie vertelt: "Bijvoorbeeld boodschappen doen of hulp met de computer. Maar ook praktische info zal te vinden zijn; waar je terecht kunt met welke hulpvraag, welke activiteiten er plaats zullen vinden, enzovoorts". Het zal onderling contact bevorderen en tegemoetkomen aan de door de overheid beoogde samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.

BUURTBIJEENKOMST Binnenkort start de initiatiefgroep met buurtbijeenkomsten. Dan wordt toegelicht wat precies de bedoeling is en hoe het georganiseerd zal worden. Voor het beheren van het virtuele dorp zijn bijvoorbeeld vrijwilligers nodig. "Voor iedere wijk zoeken wij mensen die zorgen voor de opzet en beheer van het platform. Zogenaamde 'buurtverbinders'. Zij krijgen een opleiding via 'Mijn Buurtje'", legt Job uit. "Buurtverbinders stimuleren daarnaast mensen om mee te doen en waarborgen de privacy. Ze zijn aanspreekpunt, signaleren en staan in contact met de wijkagent".

DRAAGKRACHT De werkgroep heeft een startsubsidie ontvangen en verwacht dat het digitale dorpsplein na vijf jaar zelfvoorzienend zal zijn. "Het is belangrijk om onafhankelijk te blijven, omdat er anders allerlei belangen gaan meespelen. Het moet echt van en voor de inwoners zelf zijn", licht Job toe. Lenie en Job hebben er alle vertrouwen in dat het platform draagkracht zal vinden. "Het is laagdrempelig en heeft voor iedereen een meerwaarde: het levert lagere zorgkosten op, versterkt de lokale economie en zorgt voor een sterke, sociale gemeenschap waarin iedereen meetelt. Dat kan je alleen maar omarmen".

Meer info: mijnbuurtje.nl, inwonersmetelkaar@gmail.com