• www.pixabay.com

Minder WW-uitkeringen in regio, maar banenkrimp in financiële sector

ALKMAAR De daling van het aantal WW-uitkeringen zet in juli in bijna alle sectoren door. In Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond werden vorige maand in totaal 19.957 WW-uitkeringen verstrekt, een daling van 3,7% (-776 uitkeringen) ten opzichte van juni. Castricum kwam qua daling van de WW-uitkeringen afgelopen maand onder dit gemiddelde uit. In die gemeente zakte het aantal WW-uitkeringen slechts van 441 naar 435, een daling van maar 1,4 %. In gemeente Uitgeest was de daling nog kleiner, hier werd -0,6 % genoteerd, 165 vs. 164 uitkeringen.

De ontwikkelingen zijn niet overal gunstig. De financiële sector is de enige waar UWV de komende jaren een banenkrimp voorziet. Dat staat in de 'Factsheet arbeidsmarkt: Financiële dienstverlening'. Het aantal banen in de financiële sector krimpt al jaren gestaag, en de verwachting is dat deze ontwikkeling doorzet. Dat ziet UWV terug in de WW-cijfers. Ten opzichte van een jaar geleden is de WW-daling in de financiële sector 8,1%. Dat ligt fors onder de gemiddelde WW-daling van 21,7%. De banenkrimp wordt vooral veroorzaakt doordat de aard van de functies in deze sector de afgelopen jaren sterk is veranderd. Klanten regelen hun bankzaken en verzekeringen steeds vaker zelf online. Door deze ontwikkeling, in combinatie met reorganisaties, is veel middelbaar geschoold werk bij financiële instellingen verdwenen.

Een gevolg van deze ontwikkelingen is dat in de Noord-Hollandse regio's het aantal banen in de financiële dienstverlening eind 2019 naar verwachting met duizend afneemt ten opzichte van begin 2016. In de drie regio's zullen tegen die tijd minder dan 10 duizend banen in de financiële sector overblijven. Vooral op middelbaar niveau verdwijnt veel werkgelegenheid, zoals in financieel administratieve functies.

Niet voor alle functies is de vraag naar personeel gedaald. Onder invloed van dezelfde ontwikkelingen steeg het aantal mensen dat voor banken in contactcentra werkzaam is. Ook de vraag naar ICT'ers en financieel specialisten is gegroeid. Banken hebben vooral voor de laatste functies, vaak op hbo-niveau, veel moeite om hun vacatures te vervullen.

In de drie Noord-Hollandse regio's behoort de financiële sector qua werkgelegenheid tot een van de kleinere. Vanuit de drie regio's zijn echter veel forensen die in Amsterdam werkzaam zijn in de financiële dienstverlening. In de hoofdstad is dit een van de grotere sectoren. Tevens wordt in Amsterdam, als enige regio in Nederland, tot eind 2019 geen krimp verwacht. Dit biedt mogelijk kansen voor werkzoekenden uit omliggende regio's.