• Vliegtuig bij toren Pancratiuskerk

    Aart Toth

Motie GroenLinks Castricum over Schiphol: steuntje in rug of schop onder kont wethouder?

CASTRICUM GroenLinks Castricum speelt in op de komst van Schiphol-CEO Dick Benschop naar Castricum (wo. 12 juni). De partij dient een motie in die het bestuur oproept om zich in de Omgevingsraad Schiphol 'actief op te stellen' en daar uit te dragen dat Castricum de verdere groei van vliegbewegingen en van Schiphol tegen wil gaan.

MEESTE MELDINGEN GroenLinks wijst erop dat het aantal melders van vlieghinder uit de gemeente Castricum bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) sinds 2017 is verdrievoudigd. De meeste meldingen in Noord-Holland komen uit onze gemeente en Heiloo.

WETHOUDER Of de motie moet worden uitgelegd als een steuntje in de rug of juist als een schop onder de kont van de wethouder, is niet duidelijk. "Nu we zogenaamd een 'raadscollege' hebben, is het aan de raad hoe de wethouder in de omgevingsraad optreedt." is het enige dat GL-fractievoorzitter Hannie Lutke Schipholt erover kwijt wil. "De raad moet dus in de gelegenheid zijn hier iets over te zeggen."