• Foto Aart Toth, bewerking Rob Berkemeier

    Aart Toth Rob Berkemeier

Muziekkoepel nog niet in zicht

CASTRICUM Het is stil rondom het programma 'Versterking winkel- verblijfsgebieden'. Zo blijft bijvoorbeeld de realisatie van een muziekkoepel uit. Al liggen er inmiddels drie voorstellen.

Aart Tóth

Op het voorstel vanuit de OVC een muziektent te plaatsen op het Dorpsplein werd positief gereageerd door de horeca op het plein, maar daar bleef het ook bij, geen initiatieven van die zijde. Ook programmamanager Henk Ruijter is enthousiast. "Maar de samenwerking van de horeca is cruciaal om het tot een succes te maken" stelt hij.

KERKPAD Een andere plek waar eventueel een muziektent geplaatst zou kunnen worden is het pleintje bij de Dorpskerk en Kerkpad, naast restaurant Het Eethuysje. De Stichting 'Castricums Monument Ons een Zorg', die het beheer van het rijksmonument de Dorpskerk regelt, had al eerder aangegeven meer deel te willen uitmaken van het centrum, de bomenlaan naast de kerk open te willen stellen en een upgrade van de omgeving wel te zien zitten. Voorzitter Henny te Beest: "Ik was verwonderd over de stilte rond 'Versterking winkel- verblijfsgebieden', waar toch mooie zaken in worden aangekondigd." Een muziektent wordt als verrijking gezien voor het dorp. Te Beest: "Maar het hangt van de grootte van de muziektent af of we hier positief over kunnen zijn. Eerst moet het plan voor de omgeving van de kerk worden uitgevoerd. Pas daarna willen we ernaar kijken."

OVC VOORZITTER Voorzitter van de Ondernemers Vereniging Castricum (OVC), Leo van Schoonhoven, laat desgevraagd weten dat zijn voorkeur toch uitgaat naar het Dorpspleintje. "Verlevendigen van de dorpskernen in onze gemeente is mijns inziens een prima steven. Zakelijk interessant voor ondernemers. Qua reuring interessant voor inwoners. Maar we moeten ook niet alle grenzen opzoeken, laat staan doorbreken, want er zijn ook inwoners die niet permanent geconfronteerd willen worden met wat zij als overlast ervaren. Juist muziektenten passen in dat kader. Met een programma is het gebruik ervan beheersbaar. Er kan aan meerdere smaken tegemoet gekomen worden. Volgens mij hoort een muziektent op het centrale plein in een dorp. In Castricum lijkt mij daarom het Dorpsplein de beste keuze. Maar andere locaties zijn ook goed als de omwonenden en de ondernemers daar betere kansen zien."

Derde potentiële locatie is het pleintje naast Oude Raadhuis. Wordt vervolgd.