• Bouwactiviteiten bij De Loet

    Hans Blomvliet

Provincie bezig met plan bodemsanering Duin & Bosch: geen vertraging voor bouwprojecten

CASTRICUM Al in 2112 schreef deze krant erover: de chemische wasserij die vroeger op het Duin en Bosch-terrein was gevestigd, heeft de bodem vervuild met vluchtige, gechloreerde koolwaterstoffen. Ze zijn diep in de grond en in het grondwater aangetroffen in het gebied van De Wasserij (later technische dienst) tot en met het parkeerterrein bij De Loet, liet een voorlichter destijds weten. Een recente publicatie van Local Focus maakte duidelijk dat de verontreiniging nog niet is aangepakt. "Ten tijde van de vervuiling was de provincie de eigenaar van Duin en Bosch" stelt Parnassia-woordvoerder Koen Burgerhout. "Zij zijn dus verantwoordelijk. Wij hebben het wel nauwlettend gemonitord." Volgens Burgerhout loopt geen enkel herontwikkelingsproject vertraging op. De provincie is inmiddels bezig met het opstellen van een saneringsplan, bevestigt een woordvoerster. Waarom dit nu pas gebeurt, was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet duidelijk.