• De scheidende secretaris Nico Koning met links wethouder Ron de Haan en rechts voorzitter Peter Jonker.

    Hans Boot

Niemand is vreemde eend in bijt

CASTRICUM Het is geen vereniging die direct bekend is bij alle inwoners van Castricum, maar die wel een belangrijke rol vervult voor de ontspanning van zo'n zeventig mensen met een beperking. De Castricumse Invaliden Sportclub (CIS) bestaat veertig jaar en nam op 18 april tijdens de ledenvergadering afscheid van Nico Koning.

Lees het hele artikel dat Hans Boot schreef in Nieuwsblad Castricum.