• Archief BDU Media

Nieuwe subsidieregeling voor sportaccommodaties

REGIO Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget van € 87 miljoen beschikbaar voor amateursport-organisaties (o.a. stichtingen, verenigingen en bv's zonder winstoogmerk). Voor bouw, onderhoud en sportmaterialen De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud van sportaccommodaties. Ook kan de subsidie worden verstrekt voor de aanschaf en/of onderhoud van sportmaterialen.

Het investeringsbedrag moet minimaal € 25.000 zijn. De subsidie bedraagt 20% van het investeringsbedrag tot een maximale subsidie van € 2,5 miljoen. Boven deze subsidie kan er een aanvullende subsidie van 15% worden verleend voor energiebesparing en toegankelijkheid. Denk hierbij aan ledverlichting, zonnepanelen of een traplift. De subsidie is niet van toepassing als de sportorganisatie recht heeft op aftrek van btw voor bovengenoemde investeringen.


VOLGORDE VAN BINNENKOMST De subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. Het is nog niet bekend wanneer de sportorganisaties een subsidieverzoek voor 2019 kunnen indienen. In de loop van dit jaar wordt hier meer over bekendgemaakt.


OFFICIËLE BEKENDMAKING Meer informatie over de regeling vindt u via Overheid.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl