• Voorzitter Leo van Schoonhoven spreekt lovende woorden over de samenwerking met het gemeentebestuur

    Rob Berkemeier

Ondernemend begin van het jaar bij OVC

CASTRICUM Ondernemersvereniging OVC hield vorige week een goed verzorgde receptie in De Oude Keuken. In verschillende toespraken werd benadrukt dat samenwerking tot mooie resultaten kan leiden.

Aart Tóth

OVC-voorzitter Leo van Schoonhoven beet het spits af met lovende woorden richting gemeente en college, vanwege de samenwerking die tot stand is gekomen. Zo worden zaken als aanbestedingen en de ontwikkeling van een nieuw zwembad samen aangepakt. Van Schoonhoven memoreerde verder de verbouwplannen van Geesterduin, de upgrade van het Bakkerspleintje, sociale woningbouw op Duin & Bosch en forse investeringen rondom het strandplateau door Cambium. Ook het nieuws - onlangs te lezen in deze krant - over Tromp Medical kreeg een pluim.

Volgens de OVC-voorzitter heeft de avond in Café Balu over 'hoe doe je zaken doet met de gemeente' effect gehad. Ambtenaren en ondernemers werken samen aan goede afspraken bij aanbestedingen. Ook zijn plaatselijke ondernemers zich onder leiding van ondernemer Frank Drost aan het verenigen om samen een sportaccommodatie en zwembad te realiseren, via aanbesteding.

Ook wethouder Kees Rood werd in het zonnetje gezet door Van Schoonhoven voor zijn inzet rond de afslag A9 bij Heiloo en het meedenken met ondernemers in BUCH-verband. "Ik roep ondernemers op zelf initiatieven op de agenda te zetten, voordat het de raadzaal ingaat. Zo kunnen ondernemers en politici samen trots zijn op wat er bereikt wordt", aldus de voorzitter, waarna geproost werd op een succesvol 2018.

Complimenten van gemeentezijde waren er ook. Wethouder Kees Rood uitte bewondering voor het feit dat de ondernemers zich in zware tijden staande hebben gehouden. Wel vond hij het jammer dat de OVC zonder de gemeente een plan ontwikkelde voor de Castricummerwerf om een prijs vanuit de provincie in de wacht te slepen, wat samen misschien wel gelukt was. Positief nieuws was "Dat er een vergunningaanvraag in behandeling is genomen om de parkeerplaats bij het strand aan te passen en zodoende kort parkeren mogelijk te maken. Daar wordt menig inwoner van onze gemeente gelukkiger van", volgens Kees Rood (zie artikel elders). De plannenmakerij rond het nieuwe zwembad en sporthal deed even de wenkbrauwen fronsen bij Rood, die vraagtekens zet bij de exploitatiekosten. Voorzitter Cees Smit van de Limmer ondernemersvereniging LOV, blies de loftrompet over de samenwerking tussen de ondernemersverenigingen uit Castricum, Limmen en Heiloo. Als laatste sprak Arie Dekker van CALorie. Hij drukte iedereen op het hart de verduurzaming serieus te nemen en zelf voor energiebronnen te zorgen.