• Archief

Onderzoek naar overkapping stationsgebied Uitgeest

UITGEEST De gemeente Uitgeest gaat, samen met o.a. het ministerie van I&M, de NS en ProRail, via een 'haalbaarheidsscan' onderzoeken of het mogelijk is de sporenzone bij het station te overkappen met een brede groenstrook. Die strook zou dan aan beide zijden glooiend naar beneden lopen. Daardoor wordt de leefbaarheid in het gebied vergroot (meer groen, minder geluid) en ontstaat ruimte voor o.a. woningbouw.


Dit idee komt voort uit een schets die drie marktpartijen (VolkerWessels Vastgoed, bouwbedrijf Boele & Van Eesteren en architectenbureau De Twee Snoeken) hebben gemaakt toen zij, op verzoek van de gemeente, zochten naar een verbinding tussen de Kleiszijde en de centrumzijde van het spoor.

NODIG Een nieuwe verbinding is sowieso nodig, omdat de huidige tunnel niet meer voldoet nu het spoor moet worden aangepast aan de groei van het treinverkeer. De partijen hadden tot nog toe drie alternatieven uitgedacht: een nieuwe extra brede tunnel, twee gescheiden tunnels en een combinatie van de huidige tunnel en een traverse. Voor de behoefte aan ruimtelijke ontwikkelingen, inclusief woningbouw, bieden ze geen van drie een oplossing. Ook komt er zo geen echte verbinding tussen de beide delen van Uitgeest tot stand.


DORPS KARAKTER Daarom heeft het college van b en w een marktverkenning in gang gezet. Een consortium van drie bedrijven werd door college en raad het meest aantrekkelijk gevonden. Joost Roefs van De Twee Snoeken: "Als het lukt, krijgt het Stationsgebied een nieuwe dorpswijk en een nieuw dierenpark. Samen versterken ze het dorpse karakter. Met de groene heuvel verbinden we het noordelijke en het zuidelijke deel met elkaar. Tegelijkertijd brengen we de geluidshinder van de weg en het spoor terug, en vervangen we het stedelijke karakter van dit gebied door een dorpse intimiteit." De scan wordt op 16 juli opgeleverd.