• Foto Aart Toth

    Aart Toth

Op de zeepkist (5)

Ron de Haan: 'Sterk Huis van de democratie bouwen'

Even terugblikkend op de afgelopen bestuursperiode. Wat heeft jouw partij, De VrijeLijst, bereikt? Op welk moment ging de vlag uit en knalden de champagnekurken?

Eiland De Woude en Akersloot vormden lange tijd één gemeente. De VrijeLijst heeft de twee kernen met elkaar verbonden. Het tarief voor abonnementhouders op 'pont Akersloot' is van €200 verlaagd naar €180; de eilandbewoners kunnen voor datzelfde bedrag nu óók gebruik maken van het pontje op Akersloot. Een interlokale verbinding tussen de twee kernen over het water, in plaats van je inwoners laten omrijden via Krommenie. Was nooit over nagedacht.


Stel, jij mag het collegeprogramma opstellen en je hoeft daarbij geen enkel compromis te sluiten. Wat zou je allereerste actie zijn?

Castricum veranderen in een autocratie waarin de een zijn wil oplegt aan de ander is geen optie. Behalve dat dat niet werkbaar is, levert zo'n model niks op dan ruzie en geeft alleen maar negatieve energie. Een college met De VrijeLijst gaat aan de slag met onderwerpen waarover partijen het grotendeels met elkaar eens zijn.


Wat is het meest vernieuwende punt uit jouw partijprogramma?

Ontstaat vanzelf: de gemeente Duin en Meer. Eén groene duingemeente van Castricum met buurgemeenten. Want over een paar jaar ontvangt iedereen zijn paspoort thuis en werkt de overheid 100% online. In 1900 telde ons land 1.121 gemeenten, nu zijn het er nog 380. We stoppen met miljoenen euro's rond te pompen in bestuurlijke inefficiency. We organiseren en democratiseren klein wat klein kan, en bouwen een sterk lokaal Huis van de Democratie dat de opdrachten en wetten van het Rijk aankan.

Castricum staat ook bekend als slaapdorp. En het vertrouwen in het lokale bestuur is historisch laag. Hoe activeer je de grote groep passieve inwoners om mee te denken over het Castricum van morgen?

Tweehonderd inwoners uit Castricum, Akersloot en Limmen hebben de Raad in 2017 onderwerpen voor een lokale agenda aangereikt. De VrijeLijst wil dat we hiervan een raadsprogramma maken. Een programma dat dwars door politieke zuilen heengaat. Dat ervoor zorgt dat het vertrouwen in de overheid en de politiek van Castricum wordt hersteld. Een lokaal sterke gemeente vorm je door met elkaar samen te werken. Zodat we inwoners kunnen bedienen met oplossingen in plaats van te volharden in het opzoeken van tegenstellingen.


Vul aan (vrij naar H. Marsman)

Denkend aan Castricum

zie ik brede stranden traag door oneindig duinlandschap gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan de einder staan, met in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen, tiny houses, zorgappartementen en huizen voor alle doelgroepen. Dorpen en kerken verbinden zoet en zout water. En in alle gewesten wordt de stem van het volk bemind en verhoord.