• Aart Toth

Op de zeepkist (9) Ada Greuter - PvdA: 'Duurzaamheid belangrijk punt'

Even terugblikkend op de afgelopen bestuursperiode. Jouw partij heeft ongetwijfeld het een en ander bereikt. Maar op welk moment knalden de champagnekurken echt?

We zijn zeer content met én de motie én het besluit om sociale huurwoningen te realiseren op Dijk en Duin. Alleen de locatie en de manier waarop dit is verlopen, keuren wij ten zeerste af.

Stel jij mag het collegeprogramma opstellen en je hoeft daarbij geen enkel compromis te sluiten. Wat zou je allereerste actie zijn?

Het realiseren van levensloopbestendige, duurzame sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen.

Wat is het meest vernieuwende punt uit jouw partijprogramma? En hoe ga je dat verkopen; Castricum staat immers bekend als oer-conservatief, traag en stroperig?

Duurzaamheid is voor de PvdA een heel belangrijk punt. Wij willen door middel van samenwerking met organisaties, zoals bijvoorbeeld Calorie, en inwoners met kennis van zaken gaan werken aan een toekomst die energieneutraal is.

Castricum staat ook bekend als forensen- cq slaapdorp. Terwijl 'we' juist toe willen naar overheidsparticipatie: de inwoner initieert, de gemeente faciliteert/participeert. Er zijn kleine groepen actieve burgers (CALorie, Transition Town, Initiatiefgroep Tiny Houses, Initiatiefgroep Nieuw Zwembad). Maar de spoeling is dun. Het vertrouwen in het lokale bestuur is bovendien historisch laag. De vraag is dus: hoe activeer je de grote groep passieve inwoners om mee te denken over het Castricum van morgen? En hoe zorg je ervoor dat ze niet teleurgesteld afhaken?

Door de kennis van inwoners en organisaties op tijd bij onderwerpen te betrekken en mee te laten wegen in het besluit met daarbij het kenbaar maken van een weloverwogen goede onderbouwing.

Vul aan (vrij naar H. Marsman). [Denkend aan Castricum

Een mooie groene, sociale, culturele en duurzame gemeente met open landschappen (weilanden, bollenvelden etc), bossen, duinen en zee. Van De Woude tot aan strand Bakkum, met alle nodige voorzieningen voor inwoners en toeristen.