• Tim is één van de leerlingen die na de zomervakantie doorstroomt van het opstaporkest naar het opleidingsorkest

    Emergo

Open middag Emergo: muziek, instrumenten- en informatiemarkt

CASTRICUM Muziekvereniging Emergo Castricum houdt zondag 24 juni een open middag. Dit wordt een gevarieerde middag waarin optredens worden gecombineerd met een informatiemarkt. De middag begint om 14.00 uur in theater Koningsduyn in Geesterhage. Dan geven de blazersklas, het opstap- en opleidingsorkest optredens. Onder leiding van hun dirigenten laten ze horen dat er voor alle niveaus en leeftijden orkesten zijn binnen Emergo en dat je naast de muzieklessen enorm veel leert van het samenspel in een orkest. De beginnende leerlingen leren de basis in de Blazersklas (noten lezen, tellen, samenspelen op blokfluit) en starten dan al snel in het opstaporkest, waarna doorgestroomd kan worden naar het opleidingsorkest.

TOONBEELD Ook de leerlingen laten vervolgens van zich horen. Dit doen ze in groepjes en alleen. Leerlingen volgen hun muzieklessen via Toonbeeld, hiervoor vindt er nauw overleg plaats met Emergo. Daardoor kunnen de muzieklessen en het samenspel in orkesten echt aanvullend aan elkaar zijn. Voor docent en dirigent is het namelijk belangrijk om te weten op welke manier ze de leerling het beste kunnen ondersteunen bij de muzikale voortgang.

INSTRUMENT UITPROBEREN Nadat zowel de orkesten als de leerlingen hebben opgetreden, verplaatst het programma van de open middag zich naar de leslokalen van Toonbeeld. Daar kunnen bezoekers, jong en oud, de verschillende instrumenten die de vereniging rijk is zelf uitproberen. Bugel, trompet, saxofoon, hoorn, trombone, euphonium, bas, slagwerk... Welk instrument past bij je? Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van de kaak, mondstad en lengte. Ook is er informatie te verkrijgen over de vereniging, lessen, de blazersklas en de opleidingsorkesten.


INSTROMEN Na de zomervakantie starten er weer nieuwe groepen van de blazersklas (vanaf 7 jaar). De cursus bestaat uit 15 lessen van 40 minuten. De kosten hiervoor zijn 129 euro, inclusief blokfluit, lesboek en muzieklessenaar. Meer info en aanmelden: info@emergo.org.


De open middag is op zondag 24 juni, start om 14.00 uur en vindt plaats in Geesterhage. Toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.