• Buslijn 164 hier bij station Castricum

    Aart Tóth

Opheffing buslijn 164 zorgt voor veel commotie

CASTRICUM Het ziet er naar uit dat buslijn 164 per 22 juli 2018 wordt opgeheven. Hoe heeft het zover kunnen komen?

Medio 2017 werd bekend dat de provincie Noord Holland de ov-concessie 2018-28 in N-H Noord aan Connexxion heeft gegund. Uit het concept vervoersplan dat Connexxion in september 2017 naar buiten bracht bleek dat een aantal lijnen, waaronder de buslijn 164 (Castricum – Bakkum – Egmond aan Zee v.v.) geschrapt worden. Verschillende gemeenten protesteerden bij de provincie tegen het plan omdat het opheffen van buslijnen de bereikbaarheid van hun gebied zou verslechteren. Het zou ook betekenen dat gemeenten vanaf 22 juli 2018 flink in de eigen buidel moeten tasten om de bereikbaarheid op gelijk niveau te houden.


BEZWAREN De gemeenteraad van Castricum nam in november 2017 een motie van de lokale SP over waarin Gedeputeerde Staten (GS) worden opgeroepen om het regionaal vervoer te verbeteren met inzet van eigen, provinciale middelen. Het verdwijnen van buslijn 164 werd hierbij expliciet genoemd. Op 1 december 2017 maakten ben w van Castricum en Bergen hun bezwaren kenbaar in een brief aan GS. Op 22 januari werden het vervoersplan, alsmede de reacties van de verschillende gemeenten door de provincie behandeld in een vergadering van de Commissie Mobiliteit en Financiën. Hierbij werd ook een brief van de PvdA Noord Holland betrokken waarin verbetervoorstellen werden aangereikt om de pijn wat te verzachten. Een van de voorstellen is om bus 164 door de week tijdens de spitsuren te laten rijden en te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor extra bussen in het zomerseizoen en het weekend. Alle fracties steunden dit voorstel en er werd afgesproken dat GS de eerstvolgende vergadering van de commissie (9 april 2018) met een voordracht zouden komen. De definitieve besluitvorming door Provinciale Staten vindt op dezelfde datum plaats.

PERSBERICHT Op 14 maart 2018 liet de provincie via een persbericht weten drie miljoen extra uit te trekken voor ov in N-H Noord. Dit naar aanleiding van de zorgen die door verschillende gemeenten zijn geuit. Voor buslijn 164 betekent dit dat er door de week alleen tijdens de spitsuren vervoer wordt aangeboden - dit om scholieren en forensen tegemoet te komen - en dat nog wordt onderzocht of er in het zomerseizoen en in het weekend extra bussen kunnen worden ingezet.

LEUGEN SP Noord Holland betitelt het persbericht als 'een leugen'. De fractie is van mening dat de
(gedeeltelijke) opheffing van elf buslijnen elk jaar de provincie een besparing van vele miljoenen oplevert en dat het extra-tje van drie miljoen euro, dat bovendien over een periode van tien jaar wordt uitgesmeerd (jaarlijks € 300.000), een doekje voor het bloeden is. De SP blijft actievoeren, o.a. op 29 maart in Alkmaar en op 9 april in Haarlem, wanneer Provinciale Staten een definitief besluit nemen over het vervoersplan c.q. lijn 164. (Zie hiernaast)