• Pixabay

Opinie: decentralisering jeugdzorg is mislukt

CASTRICUM Daags na de grote jeugdzorg manifestatie in Den Haag voor eerlijk loon, minder bureaucratie en lagere werkdruk, is het volgende bekend geworden. Na het sluiten van de inschrijvingstermijn voor de aanbesteding Jeugdbescherming en Jeugdreclassering voor vijf regio's, voor het jaar 2019, hebben drie grote gespecialiseerde instellingen in Noord-Holland niet ingeschreven op deze aanbesteding. Reden hiervoor is onder meer dat er géén reële kostprijsvermindering van de administratieve lastendruk, maar juist een verhoging van de administratieve lasten is. Gevolg, als dit doorgaat, is dat vanaf 2019 geen van deze aanbieders beschikbaar is voor nieuwe aanmeldingen in deze regio's, waar onze gemeente ook onder valt. De gemeenten lijken vooral uit te zijn op zo goedkoop mogelijk inkopen, onvoldoende rekening houdend met het feit dat dit voor instellingen tot een onaanvaardbare situatie kan leiden. De tarieven zijn lager dan geadviseerd wordt in een landelijk onafhankelijk kostprijsonderzoek van Berenschot in opdracht van de VNG. Daarbij willen de gemeenten ook de administratiedruk en dus de werkdruk verder opvoeren!


De SP maakt zich hier ernstige zorgen over, omdat deze situatie dreigt te leiden tot het wegvallen van de continuïteit in de zorg aan een zeer kwetsbare groep kinderen en ouders. De SP afdelingen in Noord Holland verzetten zich gezamenlijk tegen deze gang van zaken. Opmerkelijk is dat geen van de afdelingen op de hoogte was van een gezamenlijke aanbesteding cq samenwerking op deze schaal en de lage tarieven die vastgesteld zijn.


Saillant detail; in deze tijd van decentralisatie (de zorg dichter bij de mensen) brengen veel gemeenten hun verantwoordelijkheden onder in gemeenschappelijke regelingen. Onze gemeente heeft de inkoop van jeugdzorg ondergebracht bij Regio Alkmaar. Echter, Regio Alkmaar maakt op haar beurt, ook weer deel uit van een overkoepelende organisatie. Hierdoor komt de zorg en de bijbehorende verantwoordelijkheid juist weer verder van de mensen af te liggen.


De bestuurlijke wens om effectiever en goedkoper te werken, met andere woorden groot inkopen tegen zeer scherpe tarieven, is mislukt. Het lijkt alsof het niet over mensen gaat maar over producten. Een stuk zorg inkopen is niet hetzelfde als het kopen van een potje pindakaas! De verantwoordelijk wethouders zullen worden gevraagd uit te leggen hoe dit kon gebeuren en waarom de gemeenteraden niet geïnformeerd zijn. Maar vooral moet duidelijk worden hoe dit probleem opgelost zal gaan worden. Ook in Castricum heeft de SP hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. De VNG adviseerde overigens eerder al dat met deze tak van zorg omzichtig omgegaan moet worden. Dit lijkt geen prioriteit te hebben in deze regio's. In veel andere regio's worden wel tarieven betaald conform het kostprijsonderzoek, of zelfs hoger.


Marjo Husslage
SP Castricum