• Roxyrules

Opinie: 'Linksom of rechtsom, overgang Beverwijkerstraatweg moet weg'

CASTRICUM De spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg houdt de gemoederen al decennialang bezig. De situatie is onveilig. Ondertunneling (of een verdiept spoortracé) zou de beste oplossing zijn, maar hiervoor is geen budget. Er wordt gewerkt aan een maatregelenpakket. Herman Sterken van lokale partij GDB vindt dat een schijnoplossing.

Herman Sterken

De spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg gaat nog vaker dicht, omdat de trein tussen Alkmaar en Amsterdam/Den Haag nog vaker gaat rijden. Dat betekent dat wijken als Bakkum, Dijk en Duin, Tolweid en de Castricummerwerf onbereikbaar dreigen te worden. Dat geldt ook voor de buurgemeenten Heemskerk en Beverwijk. Het college schrijft dit op 27 november aan de verkeersambassadeur Pieter Litjens, die wensen en ideeën verzamelt om de verkeersveiligheid in o.a. Castricum verbeteren.


De heer Litjens wilde dat met eigen ogen zien en kwam half december op werkbezoek. Hij zag dat de wachtende rij auto's voor de gesloten bomen in de spits oploopt tot circa 700 meter. Hij zag ook, dat door veel afslaand verkeer naar de straten rondom de spoorwegovergang er gevaarlijke situaties ontstaan en hij zag dat de leefbaarheid in Castricum in het gedrang komt. En tenslotte zag hij dat de bereikbaarheid en de doorstroming steeds slechter wordt. Kortom het wordt steeds onveiliger in dat deel van Castricum.


De fractie van GDB vindt dat gewerkt moet worden aan een duurzame oplossing die de hinder van het spoor en de spoorwegovergang wegneemt en de leefbaarheid, bereikbaarheid, de doorstroming van het verkeer en de veiligheid bevordert. Wij pleiten al lang voor een randweg van de Provinciale weg 203 via een tunnel onder het spoor door nabij de Heemstederweg naar het bedrijventerrein op de Castricummerwerf. Dit najaar nog bij de begrotingsbehandeling hebben wij voorgesteld om het spoor en het station in Castricum te verdiepen. Bij het Bonhoeffercollege naar beneden en bij de Vinkebaan weer omhoog. Immers de veiligste spoorovergang is geen overgang.


ProRail-topman Pier Eringa roept al lange tijd dat elke spoorwegovergang moet worden vervangen door een tunnel of viaduct. Tot nu toe is het bij roepen gebleven. De gemeenteraad wil geen randweg en geen verdieping van het spoor en kiest dus voor chaos, onveiligheid en irritatie bij de spoorwegovergang. Daarom vinden wij, dat er linksom of rechtsom een keuze gemaakt moeten worden om de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg weg te halen. De toekomst van een leefbaar, bereikbaar en veilig Castricum staat op het spel.