• Sports at Sea hier op archiefbeeld

    S@S

Opinie: 'Provincie draait Sports@Sea in Castricum de nek om'

CASTRICUM "En toen kwam het Kustpact….", zo luidt de verzuchting van Wim Tromp, die samen met Pieter Stoutenbeek en Mikel Mac Mootry het bestuur van Sports at Sea (S@S) vormt. Hun ziel en zaligheid hebben ze gelegd in het watersportpaviljoen aan het strand van Castricum. Maar door regels dreigt het paviljoen te verdwijnen. Ik wil dat de provincie zich hierin heel anders opstelt dan zij tot nu toe doet. Hier wil ik mij voor inzetten – een provincie die kijkt naar de praktijk in plaats van het papier.

Wilma van Andelen

In 2015 heeft Tromp drie maanden gezwoegd op een subsidieaanvraag voor de subsidieregeling Water als Economische Drager van de provincie Noord-Holland. Met succes, S@S kreeg € 300.000 subsidie en vond ondernemers bereid een lening te verstrekken. Met de komst van het paviljoen leeft de surf- en kanosport in Castricum als nooit tevoren, met een grote stijging in ledenaantallen voor de verenigingen. Er zijn vele activiteiten voor jong en oud, activiteiten met internationale allure, er wordt aandacht aan de omgeving besteed met de jaarlijkse beach cleanup en de horecapaviljoens zijn blij met de extra aanloop.

S@S dacht goed op weg te zijn met het verkrijgen van de vergunning om het gehele jaar te mogen blijven staan. De gemeente Castricum wilde daaraan meewerken. Juist in de wintermaanden zijn er goede surfomstandigheden. Het telkens moeten afbreken en weer opbouwen van het centrum bleek veel meer gedoe dan gedacht. Het kost zo'n € 20.000 per keer. Een bedrag dat niet meer op te hoesten is voor het niet-commerciële centrum. Want daar bovenop komt alle schade die het steeds herbouwen aan het gebouw veroorzaakt. Ook veroorzaakt de herbouw veel overlast met af en aan rijden van trucks met materialen. En de animo voor dit heidense karwei wordt er ook niet groter op.

En toen kwam dus het Kustpact... onder leiding van de provincie. De locatie van S@S is niet ingetekend als jaarrondstrand. Terwijl het Kustpact veel ruimte biedt voor recreatie. S@S is niet betrokken geweest (en was niet vertegenwoordigd) bij de opstelling van het pact. Tromp voorspelt dat de bovengenoemde redenen er toe leiden dat het watersportcentrum over vijf jaar niet meer bestaat. Dat is om zoveel redenen zonde! En bovenal onnodig. Niemand die bij het Kustpact betrokken is, heeft zich expliciet tegen het jaarrond open zijn van het centrum gekeerd. Kan dit nu niet opgelost worden?

Het antwoord van de huidige gedeputeerde Ruimte van D66 op vragen van het CDA luidt: Nee. Het Kustpact is in overleg opgesteld en dit is het nu. Ik vind dit vreemd, hier is overduidelijk iets niet goed gegaan. Waarom denkt de provincie niet mee over een oplossing? In de geest van de nieuwe Omgevingswet: dus met 'ja, mits', in plaats van nee, tenzij. Gooi niet bij voorbaat de deur dicht. Dit kan en moet anders!

Wilma van Andelen
CDA-kandidaat Prov. Staten