• Irma Rietdijk geniet op het terras van haar sigaartje

    Henk de Reus

Castricumse terrassen rookvrij?

CASTRICUM Het hangt boven de markt. Of, misschien toepasselijker: het hangt in de lucht. Een rookverbod op terrassen.

Aart Tóth

Uit onderzoek van de anti-rookorganisatie Clean Air Nederland blijkt namelijk dat steeds meer horecaondernemers inspelen op de vraag naar een rookvrij terras. Hoe zit dat in Castricum?

MOEDERS MET KINDEREN Hella Wierenga op het Bakkerspleintje staat er positief tegenover, maar wijst ook op de haken en ogen. "Zodra het verplicht wordt, zullen wij de eerste zijn die dat gaan naleven. We hebben het al eerder geprobeerd. Maar gasten verplaatsen dan gewoon de bordjes en asbakken. Toch willen we het nogmaals proberen, want er is steeds meer vraag naar, ook al omdat veel moeders met kinderen ons terras bezoeken."

JOHANNA'S HOF Theo Groentjes van Johanna's Hof, waar al een deel van het terras rookvrij is, denkt niet aan uitbreiding daarvan. "De reacties zijn positief, maar we houden de vinger aan de pols en we houden de vraag naar rookvrij goed in de gaten. In ieder geval vinden wij dat het niet gepast is om vlakbij een kinderspeeltuin te roken." Strandpaviljoen De Deining laat bij monde van eigenaar Richard Groot weten niets te zien in een (deels) rookvrij terras. René Streefkerk van Grand Café Balu is minder stellig: "Als er behoefte aan is, kijken we ernaar."

CLUB MARIZ Voor Mariska Tauber ligt het iets moeilijker omdat het terras van clubMariz wordt doorkruist door een openbaar voetpad. "Daarbij is mijn terras aan alle zijden open. Maar ik hou wel in de gaten dat de leerlingen - kinderen - rookvrij blijven". Volgens Carina Bijl en Arthur van den Berg van strandpaviljoen Zoomers wordt er weinig gerookt op het terras. "En er staan geen asbakken, dat werkt al remmend. Maar op verzoek worden ze nog wel aangereikt." Ronald Tik van 'Gewoon bij Roon' met een gezellig terras achter het pand sluit zich hierbij aan. "Het is opmerkelijk hoe weinig rokers er zijn op het terras. Er staan dan ook geen asbakken. Als er soms gevraagd wordt of er gerookt mag worden en of er een asbak voorradig is, mag dat. Vervolgens verlaten ze alsnog het terras om verderop een peukje op te steken, zonder dat die noodzaak er is. Zo passen bezoekers zich al aan op het komend wettelijk verbod op rookruimtes in 2022".

120 TERRASSEN Rookvrij lijkt een opmars te maken. Er is zelfs een rookvrij strand in Nederland en wel in Renesse. In Nederland zijn daarnaast ruim 120 terrassen deels of geheel rookvrij. Het zijn vooral terrassen waar ook veel kinderen komen, die er voor kiezen rookvrij te blijven. "Rookvrije terrassen blijken een trend te worden", volgens Tom Voeten van Clear Air Nederland. "Eind 2018 sloot staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid met zo'n zeventig maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord. In dat akkoord werd afgesproken dat horecaondernemers worden gestimuleerd om hun terrassen rookvrij te maken. En rookruimtes moeten uiterlijk 2022 gesloten zijn". Per 2020 wordt het roken in de horeca reeds wat strakker aangetrokken. Sigarettenautomaten moeten verdwijnen bij de horeca, waardoor zelfbediening en zichtbaarheid verdwijnt.