• Olga Commandeur (links) en Hester van Urk met tekeningen van de twee beweegtuinen

'Ouderen in beweging' bijna van start

CASTRICUM Olga Commandeur zet haar ervaring en energie in als vitaliteitscoach bij het project 'Ouderen in beweging' dat in februari 2018 gaat starten in Castricum. De BN'er van het dagelijks beweegprogramma voor ouderen 'Nederland in beweging' is ambassadrice van de Yalp. Dit is de firma die de beweegtoestellen voor senioren levert om in de buitenlucht de spierkracht en de balans te trainen.

BEWEEGTUINEN Binnenkort staan er twee beweegtuinen op het landgoed Duin en Bosch. De beweegtuin aan de achterzijde van de ouderenkliniek van zorginstelling Dijk & Duin is bestemd voor de cliënten van een ouderenafdeling, de meest kwetsbare ouderen, die intensieve zorg en behandeling krijgen. Te denken aan ouderen met dementie of delier. Om de veiligheid te waarborgen bij verward- en prikkelgevoeligheid is de tuin afgesloten en niet toegankelijk voor andere cliënten of inwoners uit de gemeente. De beweegtuin aan de voorzijde van de ouderenkliniek is vrij toegankelijk voor passanten. Deze tuin wordt ook ingezet voor de cliënten van de andere afdelingen én voor de deelnemende ouderen aan 'Ouderen in beweging'.

PILOT Aan het project kunnen maximaal 15 ouderen deelnemen. Het verschilt van de gangbare 'val-preventietrainingen' doordat de deelnemers relatief lang worden begeleid en breder naar gezondheid wordt gekeken. Ondervoeding bijvoorbeeld komt dikwijls voor bij ouderen die meer thuis zitten en minder sociale contacten hebben. De activeringstrajecten starten in februari en juli in 2018 en 2019 en duren vijf maanden met wekelijks ten minste twee contactmomenten. "We streven naast fysieke vooruitgang in de zelfredzaamheid ook naar een groter sociaal netwerk." verklaart initiatiefnemer Hester van Urk (fysiotherapeut). "Daarnaast organiseert ergotherapeut Martine Peek groepsbijeenkomsten waarbij de ouderen zelf ervaringen en oplossingen uitwisselen." Het is een innovatief project. "Er wordt geïnvesteerd in samenwerking op verschillende niveaus: tussen zorgprofessionals onderling, de gemeente en de lokale (sport)verenigingen. Het steekt in op preventie zodat ouderen langer en plezieriger thuis kunnen blijven wonen. De gemeente financiert de pilot twee jaar."

OLGA COMMANDEUR Van Urk: "Het is ontzettend leuk dat Olga Commandeur meehelpt bij de implementatie, we willen natuurlijk dat de beweegtuinen goed gebruikt gaan worden! Zij organiseert n de weken 11 en 13 ( maart) een train-de-trainers cursus en leert de deelnemers om out-of- the-box te denken bij het bewegen in de tuin. Ook vrijwilligers met een affiniteit voor bewegen kunnen hieraan deelnemen. Olga Commandeur weet door haar jarenlange sportervaring als geen ander hoe belangrijk bewegen en gezond eten zijn om vitaal en mobiel te blijven. En juist dát heb je nodig om vrienden op te zoeken of naar een sportclub te kunnen gaan."

INFORMATIE BIJEENKOMST Nieuwsgierig naar het project 'Ouderen in beweging'? Kom dan naar de vrijblijvende informatiebijeenkomst op donderdag 18 januari in het gemeentehuis. Van 11:00-12:00 uur; inloop vanaf 10:45 uur. De toegang is gratis. Wie de train-de- trainerscursus van Olga Commandeur wil volgen, kan mailen naar ouderen.in.beweging@dijkenduin.nl. Of bel 06 20882019.