• Het levensgrote schaakbord op het Bakkerspleintje

OVC: 'Waar gaat wethouder voor'

[CASTRICUM] De Ondernemers Vereniging Castricum (OVC) wil van wethouder Kees Rood weten waar het concreet naartoe gaat met de horeca- en winkelgebieden in de gemeente. Dat blijkt uit een brief aan de bestuurder.

"De gemeente geeft niet helder aan wat we nu gaan echt gaan doen. Wat we wel zien zijn op zich leuke items als een schaakbord" aldus OVC-voorzitter Leo van Schoonhoven. "Maar wij willen weten waar we voor gaan. Dan kunnen de ondernemers daarop inspelen."

Twee weken geleden werden de gemeenteraad en ondernemend Castricum door wethouder Kees Rood bijgepraat over het programma Versterking winkel- en verblijfsgebieden. "Dat was een lange, maar weinig richtinggevende presentatie. Er is circa 3,5 jaar geleden gestart en we lijken nog steeds niet te weten welke kant we op willen." concludeert Van Schoonhoven.

Volgens de OVC ligt het tempo te laag. "Enkele OVC-leden hebben zitting genomen in werkgroepen. Het algemene gevoel is: we zijn leuk bezig, maar wanneer hakken we knopen door?" schrijft de OVC in haar brief.

De belangenvereniging voor ondernemers spoort de wethouder aan om zijn visie duidelijk te maken. "Gaan we het centrum van Castricum versterken, of doen we het niet? Laten we de markt zijn werk doen, of neemt het bestuur - sturende - verantwoordelijkheid? Hoe gaan we praktische zaken uitvoeren, zoals op- c.q. afbouwen van de ondernemersmogelijkheden op het Kooiplein. Een jeu de boules baan als oplossing voor het Kooiplein, of een schaakbord op het Bakkersplein, kan toch nauwelijks een serieuze oplossing voor een kwakkelend koopcentrum genoemd worden."

De ondernemers willen volgens de OVC weten waar zij aan toe zijn. Er komt veel op hen af, zo moeten zij bijvoorbeeld investeren om aan duurzaamheidseisen te voldoen. Dan is het cruciaal om te weten of 'trekkers' in de kernen zullen verdwijnen, of juist komen. De OVC eist ook meer daadkracht. "Wanneer is het moment daar om onder andere voor Dorpsplein, de Burg. Mooijstraat en de Torenstraat voor inwoners en ondernemers beoordeelbare deelvisies en concepten te realiseren? Hoe creëren we samenhang tussen campingbezoekers en dorpskern-koopmogelijkheden" staat bijvoorbeeld in de brief. De OVC dringt aan op een gesprek met de wethouder en wil volgens het bestuur op alle manieren meewerken. "Maar wel eerst een visie en dan uitwerken. Niet andersom." De brief is te lezen op: www.ovcastricum.nl

Wethouder Kees Rood laat weten altijd bereid te zijn tot extra overleg met de OVC. "Maar we hebben geen behoefte aan nieuwe visies. Die visies liggen er al. Ik kan me voorstellen dat men dadendrang verwacht. Maar we komen van ver. Er is veel voorwerk gedaan en de ideeën vanuit de zeven werkgroepen worden successievelijk uitgevoerd. De gemeente heeft geen dikke portemonnee om winkelverplaatsingen te realiseren. We kunnen wel regie voeren over de herbestemming van winkelpanden, zodat vrijkomende locaties kunnen bijdragen aan investeringen in het centrum."