Aantal werklozen met twintig procent gedaald in Castricum

CASTRICUM Het aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt, is in de gemeente Castricum - geheel in lijn met de landelijke tendens - gedaald met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal ontvangt 1,8 procent van de Castricumse beroepsbevolking een uitkering (348 personen). Castricum wijkt daarmee niet veel af van buurgemeenten als Heemskerk (1,9) en Uitgeest (1,6). Dat blijkt uit cijfers die het CBS vandaag (15 augustus) publiceerde. Meer achtergrondinformatie over de situatie per regio vind je in de publicaties van het UWV. Beijk hier een kaartje met meer informatie.

In het kaartje vind je drie soorten cijfers: Het absolute aantal mensen dat een WW-uitkering ontvangt, per gemeente. Daarnaast vind je ook het aandeel van de beroepsbevolking in deze dataset. Dit cijfer geeft het aantal ontvangers van een WW-uitkering aan, ten opzichte van het aantal mensen tussen de 15 en 75  jaar (gemeten in 2018) dat kan werken. Tot slot is voor iedere maand de ontwikkeling ten opzichte van een jaar eerder uitgerekend. Dit cijfer laat zien of het aantal WW-ontvangers procentueel is gestegen of gedaald, ten opzichte van de zelfde maand in het voorgaande jaar. De cijfers zijn geclusterd naar de gemeente-indeling van 2019.